januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Diamyd Medical B

 • mars 25, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Diamyd Medical B (DMYD B
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 520,16MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 7.30SEK

Verksamhet

Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper.

Utöver Bolagets egen europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®. En prövarinitierad Remygen-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Nuläge

Den 8 mars gick företaget ut med ett pressmeddelande om att deras europeiska fas llb-studie i typ 1-diabetes med diebatesvacciner Diamyd® är nära fyllrekrytering.

91 av totalt 106 patienter med typ 1-diabetes är inkluderade i den europeiska fas IIb-studien DIAGNODE-2 där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel i syfte att bibehålla patienternas kvarvarande förmåga att bilda insulin. Som tidigare meddelats förväntas resultat från studien under tredje kvartalet 2020.

Fas IIb-studien DIAGNODE-2 är uppföljaren till en mindre, prövarinitierad pilotstudie, DIAGNODE-1, där resultaten visar att 11 av 12 patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes befinner sig i så kallad smekmånadsfas, även kallad partiell remission, 15 månader efter studiestart. Partiell remission vid typ 1-diabetes karakteriseras av ett lågt behov av externt tillfört insulin och nära normalt långtidsblodsocker. Resultaten visar även effekt på bevarandet av koppsegen insulinproduktion, mätt som måltidsstimulerad C-peptid. Genom att bevara den egna insulinproduktionen finns potentialen att göra avsevärd skillnad i patienters dagliga liv och minska komplikationerna av typ 1-diabetes .

– Vi har stora förhoppningar för DIAGNODE-2 givet de mycket lovande 15-månadersresultaten från pilotstudien DIAGNODE-1, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Slutliga screeningaktiviteter pågår för att fullborda patientrekryteringen under våren.

Ulf Hannelius säger även i pressmeddelande

-Vår kassa stärktes genom inlösen av teckningsoptioner i november. De tillförda 58 miljoner kronorna innebär att den pågående DIAGNODE-2-studien är fullt finansierad till resultat under tredje kvartalet 2020.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips