March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Diös

 

Utvecklingen under veckan +1,91 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för Latour B och det innebär att vi slog index under förra veckan. Vilken blir då Veckans aktie under nästa vecka?

Den gångna veckan har index utvecklats i en stigande riktning och både onsdagen och torsdagen öppnade index starkt men föll tillbaka under eftermiddagarna vilket ökade osäkerheten om index skulle orka dra vidare uppåt. Under fredagen kom så veckans viktigaste statistik i form av arbetslöshets och sysselsättningssiffror i USA och de kom in svagare än väntan och onaturligt nog tolkas detta av marknaden som positivt då det innebär att risken för en räntehöjning i september minskar betydligt. Det gjorde att börserna inklusive Stockholmsbörsen fick förnyad fart uppåt igår.

 

Detta innebar att index utvecklades mycket positivt under förra veckan och vid stängningen i fredags var index upp +1,81 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} sedan stängningsnivån fredagen före.

 

Detta var första veckan efter sommaruppehållet som vi körde Veckans aktie och inför förra veckan valde vi investmentbolaget Latour B som veckans aktie. Den räknades som inköpt till stängningskursen fredagen 26 augusti som var 351,20 kr. Under förra veckan rörde sig aktien upp och ner i ett intervall mellan 350-360 kr men den förväntade positiva reaktionen när tidigare högsta nivån vid 354 kr passerades uteblev och aktien fortsatte handlas inom intervallet. Dock var stängningskursen i fredags vid 357,90 kr den första gången aktien stängde tydligt över 354 kr så därför är det inte omöjligt att vi får en ännu positivare reaktion i aktien nästa vecka. Tyvärr har vi inte den kvar då eftersom vi försöker byta aktie varje veckan.

 

Hur som helst blev utvecklingen under veckan +1,91 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för Latour B och det innebär att vi slog index men med mycket liten marginal, nämligen 0,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under förra veckan.

 

Fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen har gått riktigt bra under sommaren och med fredagens statistik så minskar risken för räntehöjning i USA och även om vi inte påverkas direkt så finns det en indirekt påverkan för att det kommer att dröja ännu längre innan det blir dags för räntehöjningar här också. Därför räknar jag med att fastighetsbolagen har möjlighet att utvecklas bra.

Veckans aktie denna vecka får bli det norrländska fastighetsbolaget Diös som är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista (ticker DIOS). Diös aktien har i princip stått stilla under hela augusti efter att aktien gjorde ett ryck upp sista dagarna i juli där aktien stärktes från nivån 62-63 kr upp till nivån 68-69 kr. Just det faktum att aktien stått stilla under augusti i jämförelse med många andra fastighetsbolag som fortsatt stiga under augusti och speciellt norrlandskollegan NP3 så framstår Diös som intressant. Får vi en notering på 69 kr eller högre under kommande vecka kan aktien får förnyad fart upp mot alla time high nivån vid 75,25 kr som nåddes under våren 2015.

Att bolaget dessutom tillhör de lägst värderade jämfört med andra fastighetsbolag gör ju inte saken sämre och för långsiktiga investerare lämnar även bolaget en bra utdelning på över 4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} (2,85 kr per aktie i våras).

Aktien stängde i fredags på 67,75 kr och därmed räknar jag den kursen som inköpskurs inför nästa vecka.

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.