juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Dividend

 • november 27, 2018
 • Redaktionen

Bolag: Dividend Sweden AB
Lista:
NGM Nordic MTF (DIVI)
Marknadsvärde: 
Ca 52,61 MSEK
Analysen skriven av: 
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 1,935 SEK

 

Verksamheten

Dividend Sweden grundades 2013 med strävan att skapa ett bolag som kan ge god utdelning till sina aktieägare som i mindre grad är beroende av en generell positiv börsutveckling. Med motorn att investera i andra mindre listade företag och lösa två av dessas största problem:

Behovet av en aktör, vid sidan av fondkommissionärer och corporate finance firmor, som bistår kompetens och finansiering är tydligt.

Från banker eller riskkapitalister idag är sällan ett alternativ för mindre bolag att attrahera. Samtidigt står privatpersoner och mindre företag med låga räntor hos traditionella aktörer med fritt kapital att investera. Dividend kan här hjälpa bolagen med en del av finansieringslösningen samt bidra såsom brygglånegivare och emissionsgarant.

På det sättet minskas risken för Dividend Sweden, samtidigt som dem bidrar till kapitaliseringen av de bolag dem samarbetar med.

 

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden

Det senaste i rapportväg är Q3 som släpptes den 22/10. Kvartalet visade positiva siffror med ca 0,7 MSEK men på helåret är man ändå ned nästan 10 MSEK, resultatet är helt beroende av utveckling i portföljen.
Några av de större innehaven i portföljen har efter rapporten tagit ordentligt med stryk.

 

 

Sammanfattning

Jag gillar investmentbolag, som t.ex Investor, Kinnevik osv. Dividend Sweden är som en minivariant av detta, man kan få en andel i en större portfölj genom att äga aktier i Dividend. Dessutom delar bolaget ut aktier i onoterade förvärv för att genomföra så kallad ägarspridning inför notering. Jag gillar affärsmodellen, den är attraktiv men gillar jag då bolagets investeringar och förehavanden på marknaden? Svaret är väl “nja”.

Bolaget har skaffat sig ett rykte om att göra sidoaffärer och i vissa fall väldigt dåliga affärer. Dessutom har kommunikationen med marknaden ansetts mycket bristfällig, bland annat redovisningen av portföljen har påtalats som under all kritik på aktieforum. I den senaste rapporten redovisades dock de 10 största noterade innehaven samt en sammanställning av bokförda värden i den onoterade delen av portföljen, de 10 största noterade innehaven enligt nedan.

Även om Liv ihop t.ex tagit mycket stryk så påvisar portföljen ett ganska rejält övervärde i substans i förhållande till marknadsvärdet. Nu har också aktien handlats ned i 1,93 SEK vilket är historiskt låga nivåer (lägsta sedan notering 1,70 SEK).
Tilläggas ska att en riktad emission till Zenterio AB (publ) är beslutad och där emissionskursen är 3,50 SEK per aktie, affären betalas med aktier i Zenterio men det bör ändå ligga i bolagets intresse att hålla upp en kurs lite närmare det än vad det ligger nu.

Med tanke på den noterade delen av portföljen och dess substansvärde är min tanke att det borde finnas mer uppsida än nedsida från de här historiskt låga nivåerna.

Bolagets hemsida
Investor Relations
Facebookgrupp

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips