juni 26, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – EyeonID

 • oktober 15, 2018
 • Redaktionen

Bolag: EyeonID Group AB
Lista: 
NGM (MTF) (EOID)
Marknadsvärde:
Ca 359 MSEK
Analysen skriven av:
Peder Lövgren
Kurs vid analystillfälle: 6,6 SEK

 

Verksamheten
EyeonID grundades 2014 med syfte att hindra ett av de största samhällsproblemen idag och förmodligen en av de största utmaningarna i framtiden, ID-kapningar och hot mot oss som personer på grund av vårt digitala liv. Företaget har skapat en plattform, som sedan används på flera olika sätt för att skapa och skräddarsy tjänster som går att paketera enligt vad en exempelvis en bank, ett försäkringsbolag eller ett telekombolag vill erbjuda sina kunder.

Exempel på några stora läckor senaste tiden:

 • Uber (20 miljoner drabbade som kostat närmare 1.5 miljarder kronor för att dölja)
 • Under Armour (150 miljoner drabbade med betalkort)
 • FedEx (119 000 ID-kopior)
 • Facebook (antas vara 30 000 000 drabbade)
 • Equifax (140 000 000 drabbade)

Vad EyeonID gör är att de bevakar dygnet runt efter nya läckor, allt från när någon säljer komprometterade uppgifter på dark web till en enskild läcka. Lösningen är både manuellt arbete och maskinell datapunktsökning i såväl det publika nätet som i dark web. Sökpunkterna behöver inte bara vara inloggningsuppgifter, utan går att modifiera för ytterligare sökpunkter liksom passnummer, kortnummer, personnummer och en mängd fler kontrollpunkter som kan bli aktuella. Exempelvis biometriska uppgifter, IP-adresser eller liknande. Vid varje påträffad läcka gör plattformen en riskbedömning. Produkten kan då anpassas till att varna, komma med rekommendation eller försöka hindra eventuell skada innan den sker på en mängd olika sätt och förvärrar skadan.

EyeOnID ämnar att utveckla framtidens ID-skydd. Detta är allt från att vara First Line, som definieras som att försöka hindra brottet innan det skett men efter läckan till Second Line vilket är hur företaget och dess kunder som hunnit bli drabbade kan få hjälp, det vill säga hantering av en skada. Eftersom produkten är egenutvecklad går det att anpassa lösningen efter hur partners vill skydda sina kunder, och vem vill inte skydda sina kunder då genomsnittskostnaden är ca 1720 SEK per läcka och kund.

Då många regulatoriska frågor varit högaktuella under 2018 såsom GDPR, NIST, IDD har EyeonID säkrat upp dessa delar rejält genom omfattande arbete. Detta visas bland annat genom certifiering för DSS PCI, vilket är en standard certifiering för kredit- och betalkort. Att uppfylla säkerhetskrav och compliance är nyckeln för att få avtalen i hamn, även om den kommersiella aspekten är ganska självtalande.

Affärsmodellen
EyeonID har identifierat fyra branscher som är högaktuella för att samarbeta med. Dessa är bank, försäkring, telekom och användarbaserade tjänster. Beroende på lösning mot kund kan samarbetsupplägget vara olika. Bank är primärt något där kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och kreditkort kan övervakas för eventuellt en liten andel kunder eller samtliga kunder hos banken för att minska kostnader och hålla kunder kvar längre då alla banker idag erbjuder liknande tjänster, priser och service mot sina kunder. EyeonID skapar en “edge” jämfört med de traditionella säkerhetstjänster som alla banker använder.

Försäkringsbolag kan paketera det som en del av hemförsäkringen, övervaka eventuella risker i förväg för att slippa betala ut ersättningar i efterhand när skadan är skedd eller en del i riskbedömning för att se hur många läckor en person varit drabbad av för att prognostisera risken för en individ.

Telekom är en självklar aktör som leverantör för internetanvändningen. Att övervaka IP-adress, inlogg till olika tjänster eller mobilnummer som i exempelvis Afrika är mycket mer använt för betalning är ett område där EyeonID kan utforma tjänsten väldigt väl för att passa kunden och användarna av kundens tjänster.

Användarbaserade tjänster som Facebook, Spotify eller Amazon där betalning sker i plattformen eller där känsliga uppgifter hanteras behöver inte endast ha ekonomiskt värde utan även ett personligt värde. Information som används ifrån privata mail eller konversationer kan användas mot individen eller betalkortsinformation eller falska köp som är ett växande problem kan genomföras.

Intäktsmodellen kan beskrivas enligt följande:

 • Prenumerationsmodell per antalet användare
 • Start och anslutningskostnad
 • Utökade tjänster som Second Line
 • Skräddarsydda system och lösningar
 • Betalning per slagning mot databasen för exempelvis användarbaserade tjänster

 

EyeonID Group består av ytterligare två produktben vilka alla har synergieffekter med EyeonIDs ID-skydd.

EyeonPass
EyeonPass är en API-lösning där ett lösenord som anges tillsammans med exempelvis ett användarnamn eller en e-postadress gör en slagning mot EyeonID Groups databas för att se om den tidigare varit med om en läcka.

Faktum är att när de flesta som registrerar ett konto med lösenord på en ny tjänst, använder förmodligen det också på andra sidor eller tjänster också. EyeOnPass API identifierar huruvida ett lösenord har varit en del av en tidigare läcka eller inte. Om det blir en träff kan företaget välja att meddela kunden om att välja ett nytt lösenord eller låta registreringen gå igenom för att ändra det i efterhand, eller erbjuda dom att fortsätta och kanske ändra det frivilligt.

Alla användarbaserade appar, hemsidor och e-handelstjänser lägger stora budgetar på att konverteringen av en kund som besöker en hemsida ska bli så hög som möjligt. Detta gör att den smarta lösningen EyeonPass erbjuder, blir inget konverteringshinder men säkerhetsrisken kan ändå hanteras i efterhand. Företaget kan välja att fortsätta göra slagningar mot databasen för att hela tiden stämma av att deras kunder inte blivit drabbade av någon annan hemsidas läcka, på det sättet som vi såg Coop och dess medlemspoäng bli drabbade under hösten.

 

EyeonText
Sommaren 2017 förvärvade Eyeonid textanalys och AI-bolaget Tirsys. Detta blev som ett naturligt komplement att förbättra EyeonID’s databas och riskbedömning av olika läckor i steget mot att utveckla framtidens ID-skydd.
EyeonText har även genom sin Textanalys möjlighet till att jobba mot banker, försäkringsbolag eller myndigheter med riskbedömning där de redan jobbar med Banker för kreditbedömning, private banking och marknadsanalys.

Nyheter från bolaget och nuvarande status

EyeOnID har idag en kraftigt växande organisation med ett finansieringsavtal upp till 100 miljoner kronor att utnyttja vilket rejält minskat risk för en eventuell emission innan företaget kan finansiera sig själv. Bolaget har högt satta mål för 2018 vilka är följande:

 • 25 kundavtal
 • ha avtal i tio länder samt
 • nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet

Hittills har avtalen varit något släpande. Om målen ska nås kommer vi gå in i en period med en tät period av samarbets-PM. Bolagen som det förhandlas mot är samtliga större bolag och generellt miljardbolag vilket genererar ledtider, men då diskussionerna pågått under en längre period och sannolikt har inte alla LOI’er eller långt ifrån alla pilotprojekt offentliggjorts kan vi invänta en avtalsperiod under det sista kvartalet av 2018.

Kort beskrivning av Avtalen och dess potential

Mysafety
Det första avtalet värt 13 – 21 miljoner för Sverige baserat på 3år. Avtalet utökades under året till Finland och Norge, planen är att fortsätta expansionen vidare till Polen, Ryssland, Ukraina samt Kazakstan. Potential om ca 800 000  – 1.500 000 000 kunder.

Telenor
Avtal med Telenor som är ett av världens största telekombolag. Avtalet är ett Global Framework Agreement (GFA) vilket betyder att nationella bolag inom Telenor kan teckna s.k. Local Access Agreement (LAA) för respektive land. Med Telenor är det ett tvåårigt avtal som fortlöper tillsvidare. Bägge parters intention har uttryckts vara långsiktigt samarbete där de vidareutvecklar erbjudanden tillsammans över tid för att möta nya önskemål från kunderna. Basintäkter är 265 000 Euro för Norge. I en Vlogg bekräftar Telenor att försäljningen går över förväntan samt att mer är att fler projekt är i gång mellan Telenor och EyeonID.

My Cybercare
Ett sydafrikanskt Cybersäkerhetsbolag där de tecknat avtal om sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och även utöver det. Ser man till deras tillväxt ligger det i planerna att expandera till övriga delar av Afrika, England, Tyskland, Arab emiraten, Indien och Australien. Avtalsvärdet uppskattades till minst 500 000 Euro för på två år baserat på historiska siffror vilket man kan tänka sig är lite pessimistiska baserat på bolagets expansionstakt.

Tieto
EyeonID tecknade nyligen avtal för att erbjuda sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som inte närmare hunnit presenteras att integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform ”Insurance In a Box”. Detta inkluderar både EyeonID och EyeonPass. Sannolikt finns det tilltänkta kunder i fokus då både Bank, telekom och försäkring använder lösningar från Tieto.

WillisTowerWatson
En av världens största försäkringsförmedlare med över 40 000 anställda och 18 miljarder USD i börsvärde. Eyeonid kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade “360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder.
Nu har parterna också undertecknat ett avtal som innebär dels att Eyeonid Group AB kan erbjuda skräddarsydda ID-skyddsförsäkringar som en del av sin SAAS-plattform till hela den globala marknaden, samt att Willis Towers Watson med sin globala organisation kommer kunna erbjuda en ny och högst relevant produkt inom ID-skyddsbevakning till sina befintliga och nya kunder.

Help Forsikring
Samarbetsavtalet bygger på att kunna erbjuda ett gemensamt erbjudande till kunder i Norge. I första hand riktar sig detta avtal mot den norska marknaden dock utesluts inte andra marknader om samarbetet faller väl ut. Help Forsikring AS är ett helägt dotterbolag till tyska ARAG Group som finns representerade i 17 länder och en omsättning på över 1.5 miljarder Euro.

Bolaget har en rad offentliggjorda Letter of Intent, bland dessa kan nämnas MOWA, Société Générale Insurance Germany och Easy Telekom International AB. Resurslänk läggs i slutet av analysen till samtliga pressmeddelanden från bolaget för vidare fördjupning.

EyeonText

För EyeonText har bolaget också en hel del offentliggjorda projekt som är värda att nämnas.
En ej namngiven bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking genomför ett pilotprojekt tillsammans med Eyeontext. Syftet är att utvärdera Eyeontext för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.
Almagenic UG är ett marknadsanalysföretag där EyeOnText har ett femårigt avtal med möjlighet till ömsesidig förlängning.
En ej namngiven bank där EyeOnText används för bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland. Vid senaste förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från Eyeontext i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.

Framtidsutsikter
Då ID-kapningar, bedrägerier och läckor kostar företag, myndigheter och privatpersoner är ett växande problem kommer det bli en mer och mer aktuell marknad.
2017 uppgick kostnaden för dataläckor till 170 miljarder kronor.
För att motverka detta är företag, myndigheter och privatpersoner desperata efter att hitta lösningar som motverkar detta.
Med en så hög årlig kostnad finns det en jättemarknad för att motverka dessa och företag att betala motsvarande summor om dom kan slippa få sina kunder drabbade, hängas ut i media och helt enkelt bidra med en säkrare tjänst till kunderna.
Då EyeonID hittills i år hunnit leverera 4 av de 25 avtal som målet låg på så är förväntningarna att avtalen kommer att dugga tätt det sista kvartalet.
Underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet 2018 kräver också rejäla ökningar i intäkterna då kostnadsmassan för gruppen uppgår till ca 5 MSEK per kvartal.

 

Potentialen är enorm, inte bara för EyeonID utan även för de bolag som tidigt väljer att jobba med EyeonID, att baka in det i sin försäkring, sitt erbjudande till kund eller som en slagning för att säkerställa registrerade kreditkort eller lösenord är korrekta och inte komprometterade.

Om vi ser till alla de ovan läckta uppgifterna talar vi om totalt 360 miljoner läckta uppgifter. I USA har mer än 17 miljoner invånare blivit drabbade av ID-kapning, i Sverige sker över 200 000 årligen.

Genom stora globala avtal som WillisTowerWatson och Telenor eller med bolag som kan leda till mycket större affärer eller som är delar av större varumärken eller koncerner som Société Générale eller Help Forsikring ligger potentialen för en väldigt stor kundbas framför EyeonID.

Avtalet med Tieto öppnar upp för stora delar av bank, finans och myndigheter i Sverige och Norden.

Sammanfattning och beräkningar

Problemet är växande, allt från ID-kapning, kreditkortsbedrägeri, account-stuffing(när någon prövar ett lösenord för ett användarnamn på en tidigare läcka), konfidentiell information som läcker från företag. Enligt Cybersecurity Ventures räknas den globala marknaden spendera över 1 biljon USD mellan 2017-2021 (global cybersecurity spending will exceed $1 trillion from 2017 to 2021). På den marknaden har EyeonID beslutat sig för att bli marknadsledande inom ID-skydd.

Under 2018 räknar jag med att bolaget når sina uppsatta mål. Intäkterna för EyeonID’s månadspremie uppskattar jag ligger kring 7 SEK per användare och månad till EyeonID.

Jag räknar med att genom Tieto och någon ytterligare användarbaserad sida kommer avtal med EyeonPass inom kort. Där är intäkterna per slagning beräknade till 0,1 SEK.

För att uppnå underliggande lönsamhet Q4 behöver EyeonID uppnå ungefär 240 000 kunder på vanliga prenumerationstjänsten med intäkter på 7 SEK per kund i månaden räknat till att företagets kostnadsmassa är ca 5 MSEK per kvartal.

Potentialen är dock bra mycket högre och eftersom vi hittills inte sett så pass många avtal finns det med en stor sannolikhet att de kan antingen dyka upp med en tätare frekvens inom närmaste framtiden.

Under 2018 kommer alltså avtalen tecknas och lönsamheten fokuseras på att uppnås, därefter tänker jag att 2019 är året då intäkterna ökar rejält.

Varje avtal räknar jag med tillför mellan 100 000-1 000 000 kunder.

Uppnår bolaget 25 avtal kan antalet kunder landa mellan 2 500 000 till 25 000 000 kunder alltså. Är nettopremien EyeonID tjänar per kund 7 kronor är intäkterna följande: 17,5 MSEK -175 MSEK i månaden.

Vid dom intäkterna under 5 år kopplat till prognostiserade marknadens storlek skulle det innebära att EyeonID skulle ta 0.1-1 % av den globala marknaden.

Skalbarheten i produkten och bolaget gör att vinstmarginalen är hög och kostnaderna är primärt för utveckling och idag ingen risk/skadeersättning så som traditionella försäkringsbolag har.

Uppvärderingen på bolaget anser jag bör komma när avtal med större bolag kommer och när preliminära intäkter kan presenteras. Bolag är alltid svåra att värdera innan de har löpande intäkter, men ett expansivt bolag i en marknad som växer otroligt snabbt är omöjligt att investera i enligt exempelvis PE-modell.

Under 2019 kan bolaget vara värt 5 till 10 gånger dagens värde om de uppnår sina mål för 2018. Detta då:

 • De har 400 % fler aktiva avtal
 • De har intäkter som är 500 % högre än tidigare kvartal från Q4 2018 (räknar enligt målet på underliggande lönsamhet)
 • De har avtal med etablerade partners som i sig ger en kvalitetsstämpel
 • Problemet fortsätter växa
 • Marknaden blir mer och mer mogen

Ett inte alls otroligt scenario är att bolaget blir uppköpt innan 2020 och om det inte skulle ske så ser jag bolaget som på egen hand skulle kunna bli ett riktigt stort och kraftigt lönsamt företag.

Bolaget har en stor, ca 5 000 personer och aktiv aktieägargrupp på Facebook där det finns mycket information att ta del av.

Resurslänkar

Bolagets hemsida

Till gruppen på Facebook

Pressmeddelanden hos Avanza

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips