juni 18, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Fastator

 • december 17, 2018
 • Redaktionen

Bolag: Fastator
Lista:
Nasdaq First North (MTF) (ABFAST)
Marknadsvärde: 
Ca 552 MSEK
Analysen skriven av: 
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 38,00 SEK

 

Verksamheten

Fastator är det enda börsnoterade renodlade investmentbolaget inom fastigheter i Sverige idag. VD är Joachim Kuylenstierna och han har en extremt namnkunnig och erfaren styrelse till sin hjälp.

Fastators affärsmodell är att allokera kapital där det skapar mest värde och på hemsidan beskrivs affärsmodellen enligt följande “Våra investerare tillför kapital genom såväl aktier som obligationer och hybridkapital. Fastator utgör en effektiv finansieringsmotor där kapital tillförs till de innehavsbolag där kapitalet bedöms skapa störst värde över tiden. Våra innehavsbolag äger underliggande tillgångar inom en rad fastighetsrelaterade sektorer. Fastators avkastning skapas via såväl ränta som utdelning och realisationsvinster från innehavsbolagen.”

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden

I oktober meddelades att nya säkerställda obligationer hade emitterats med framgång. Det stora syftet med det var att lösa ut gamla obligationer som förföll men med en väsentlig skillnad för de nya obligationerna. I november ansökte man nämligen om inregistrering av obligationerna hos Nasdaq First North (alltså samma lista där de nu handlas). Det innebär att obligationerna blir likvida och går att handla med, vilket nog i sura börstider kan bli ganska attraktivt. Obligationslånet uppgår till maximalt 700 MSEK och har en mycket bra avkastning.

I november släppte också Erik Penser Bank en analys om bolaget där man ökar sin NAV till 61 för helåret och avslutar med att bolaget är en bra långsiktig investering med medelhög potential till låg risk. Läs hela analysen här.

Det som dock är mest intressant av det som publicerats under året är planen på att flytta till huvudlistan vilket rimligtvis skulle ge en rejäl skjuts tillsammans med de faktorer som presenteras i sammanfattningen nedan.

Sammanfattning

Här har vi en riktig maskin bland investmentbolagen på marknaden. Bolaget gör fantastiska rörelseresultat och växer samtidigt sitt bolagsvärde så det knakar för varje kvartal. Problemet är att marknadsvärdet inte hänger med, vad sägs t.ex om att det egna kapitalet per aktie uppgår till 59 SEK medan kursen står i 38 SEK? Det kan ju ses som extremt undervärderat ur det perspektivet att man köper något för 38 SEK som skulle vara värt 59 SEK vid en likvidation av bolaget. Men det är inte riktigt sant när det handlar om fastighetsinvesteringar som underliggande värde. Men nog är differensen så pass stor att man kan kalla det undervärderat av marknaden, problemet heter likviditet i aktien. Free float dvs de aktier som är tillgängliga för handel är för liten och omsättningen av aktien i ett så pass framgångsrikt bolag är pinsamt låg på dagsbasis. Finns det inga aktier att köpa kan den heller inte gå upp och man får nog anta att det sitter många långsiktiga ägare med hänsyn till de ovan nämnda förhållandena.
Men ska man in på huvudlistan ställs det betydligt högre krav på ägarspridning och free float än på den MTF de ligger på nu. Rimligtvis behöver de göra en ägarspridning inför en flytt och då kommer i alla fall jag att stå i kön till nyemissionen. Det är blott 380 ägare registrerade med depåer hos Avanza, jag vet inte hur många det är totalt men handeln påvisar tydligt att det är alldeles för få. På de här nivåerna tankar jag när jag kommer åt.

Det känns som att Fastator gör det mesta rätt, de har dessutom förmågan och kompetensen att använda sin notering till att växa organiskt med andra finansiella instrument som t.ex de säkerställda obligationer som ska noteras på First North.

Det är definitivt inte aktien för stortradaren som vill köpa och sälja varje dag men för den långsiktige känns det som ett bra alternativ och kanske att blanda upp med säkerställda obligationer så har man ju vinst ändå även om inte marknaden agerar som den borde. Risk för stockning i dörren när det närmar sig flytt till huvudlistan.

Tilläggas ska att Q3-rapporten såg mycket bra ut, men har man inte så många aktieägare så är det inte heller många som uppmärksammar det.

En lite bortglömd aktie av marknaden.

Bolagets hemsida
Investor Relations

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips