februari 18, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Greater Than (GREAT)

 • september 23, 2019
 • Redaktionen

Bolag:Greater Than (GREAT)
Lista:  First North Stockholm  
Marknadsvärde:
  Ca 788,77 MSEK.
Analysen skriven av:  Redaktionen 
Kurs vid analystillfälle:
  79,00 SEK 

 

Verksamhet

Greater Than är ett teknik- och marknadsbolag inom “Connected Car” sektorn. Med produkten Enerfy erbjuder bolaget konsumenter biltjänster. Greater Thans produkt mäter, analyserar och förstår bilkörning. En skalbar teknologi som kan användas för att förbättra en mängd olika tjänster inom mobilitet, exempelvis till smarta försäkringar, bilpooler och privat uthyrning av bilar. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

 

Nuläge

Kärnan i bolagets utbud och det som även möjliggör för nya försäkringslösningar och affärsmodeller, är Greater Than’s AI tillsammans med databasen om över en halv miljard unika körsituationer, som prissätter risk i realtid ner till enskilt fordon. På toppen av befintligt aktuariearbete ger detta en helt ny riskinsikt, vilket är centralt för att förbättra lönsamheten och en nöd- vändighet för alla som vill utveckla nya mobilitets- tjänster, såsom bildelning, bilpooler och andra modeller som bygger på subskriptions av bilen istället för köp.

Liselott Johansson, VD Greater Than

 

Greater Than grundades 2004 på idén att samla och använda kördata för att validera och prissätta körbe- teende. Bolaget är idag världsledande på att förstå risken av bilkörning i realtid med hjälp av AI. Bolaget har en av världens största kördatabaser som hjälper bilförsäkringsbolag att prissätta sin risk i realtid per körning för enskild bil och förare. Denna information ger ett verktyg för försäkringsbolagen att förstå sin risk på ett helt nytt sätt och möjliggör 40% minskning av skadekostnader.

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och bil- tillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp produkt, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag och är partner till FIA ́s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 

 
ads

Tips