augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – HemCheck

 • 2018-11-05 16:48
 • Redaktionen

Bolag: HemCheck
Lista:  
NASDAQ First North (MTF) (HEMC)
Marknadsvärde: 
Ca 156 MSEK
Analysen skriven av:
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 9,88 SEK

 

Verksamheten
Hemcheck Sweden AB, som grundades 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, som kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys som är trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader.

Hemcheck noterades i mars 2017 och VD är Annelie Brolinson.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden
Bolaget, som så många andra medtech-bolag arbetar med utvecklingen av nya produkter. HemCheck är ganska kommunikativa med marknaden och pressreleasar kontinuerligt utvecklingen. Det är alltså inte speciellt upphetsande finansiella rapporter utan mer av karaktären, beviljade patent, godkända verifieringstester, förstärkningar av organisationen, nya samarbetspartners för tillverkning av instrument osv. Däremot så har bolaget ett jämnt och fint flöde av nyheter och förhållandevis få negativa överraskningar i sin utveckling, tvärtom levereras nyheter som följer den strategiska utvecklingsplanen väldigt väl. Det skapar en positiv aktieägargrupp som har en bra energi.

Sammanfattning
Efter noteringen på runt 5 SEK i mars 2017 tragglade kursen lite nedåt för att under sommaren 2017 tredubblas upp till en maxnotering på drygt 15 SEK. Därefter gick det nedåt igen och runt årsskiftet 2017/2018 hittades en rätt stabil botten runt 8 SEK. Där stannade det med små fluktationer fram till sommaren 2018 då aktien hoppade upp och hittade en högre botten runt 10 SEK. Min bedömning är att det är rätt naturligt med bolag som levererar i enlighet med sina planer.

Som tidigare nämnt är det aldrig roligt att läsa finansiella rapporter från bolag som inte fått sina första intäkter, men den här skiljer sig dock lite. Om man jämför med annan forskning inom med-tech så bränner bolaget inte speciellt mycket pengar. Under första halvåret 2018 var kostnadsmassan ca 2,5 MSEK, väldigt lågt sett till vad den här typen av forskningsbolag brukar förbruka, det känns bra!
Lägg till detta att bolaget fick sin teckningsoption (TO 1) tecknad till 96,3 % i februari i år och därmed tillfördes ca 29 MSEK så att likvida medel är drygt 40 MSEK. Lägg ytterligare till detta att bolaget har en väldigt stabil grupp av aktieägare så känns det väldigt stabilt.

Jag tror, som väldigt många andra, att det stora genombrottet kommer vid godkännandet av CE-märkning för produktkonceptet Helge. CE-märkningen är nämligen nyckeln till försäljning och riktig kommersialisering av produkterna. Nu gick HemCheck ut med att efter att det senaste blodprovstestet godkänts så ser man goda möjligheter att kunna få CE-märkning på båda blodtesttyper innan årsskiftet. Håller det lika bra som de tidigare prognoserna under den korta tiden som noterad aktie så tror jag att de här kurserna runt 10 SEK är ett minne blott och även om det inte skulle hinnas med innan årsskiftet så borde det inte vara allt för långt borta.

Ett spännande bolag som står inför riktiga intäkter och har marscherat tämligen fort. HemCheck har en mycket aktiv Facebookgrupp med över 1 500 medlemmar där man kan dryfta sina tankar.

Resurslänkar
HemCheck Investor Relations
Facebookgruppen

 

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips