januari 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Husqvarna B

 • juni 19, 2016
 • Redaktionen
Tyvärr måste jag konstatera att veckans aktie under den gångna veckan var ett felaktigt val. Jag valde Fingerprint som hade handlats ner till strax över ett viktigt stöd vid 92 kr med förhoppningen att aktie skulle vända upp därifrån. Nu blev det istället så att aktien föll igenom stödet redan under måndagen och stängde en bit under det och därmed var mitt scenario redan kört. 

ads

 

I och för sig skrev jag en tydlig varning att man skulle sälja aktien om den handlades ner under 92 kr och följde man det rådet så begränsades förlusten betydligt. Med konceptet veckans aktie fungerar det dock inte att sälja under veckan utan man behåller aktien veckan ut och Fingerprint köptes in till förra fredagens stängningskurs som var 93,45 kr och såldes till denna fredagens stängningskurs som var 79,90 kr. Det innebär att vi fick ta en förlust på 14,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan vilket raderade stora delar av den vinst vi tidigare byggt upp. OMXS30 index backade under veckan samtidigt med 1,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

Efter elva veckor sedan start är nu totala resultatet ackumulerat för veckans aktie en uppgång på 3,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index samtidigt har backat 4,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} så trots veckan miss så har vi ändå ett hyfsat försprång före index. 

 

Inför den kommande veckan har jag valt Husqvarna B som är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista (ticker: HUSQ B). Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av produkter för skogs, park och trädgårdsskötsel. Produkterna man tillverkar är till exempel motorsågar, trimmes, robotgräsklippare och åkgräsklippare men man gör även diamantverktyg för byggnads och stenindustrin samt produkter för trädgårdsbevattning. För alla dessa produkter har man ett antal mer eller mindre kända varumärken såsom Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart. 

 

Bolagets huvudägare är Investor med 16,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av aktierna men hela 32,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rösterna. Investor följs i ägarlistan av Lundbergs som äger 7,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av kapitalet men hela 24,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rösterna. 

 

Bolaget lämnade en bra rapport för Q1 i april och som visade på bra tillväxt i försäljning och bra vinstökning trots ogynnsam valutaeffekt i kvartalet om -215 Mkr. Försäljningen ökade till 11361 Mkr jämfört med 10928 Mkr förra året. Det var bland annat interna verksamhetsförbättringar i form av olika effektiviseringar och kostnadsreduceringar som bidrog till att rörelseresultatet ökade till 1166 Mkr i kvartalet jämfört med 1112 Mkr samma kvartal förra året och därmed ökade rörelsemarginalen något från 10,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} till 10,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i kvartalet. På sista raden var dock resultatet något lägre än förra året på grund av att finansiella kostnader var en bit högre i år. 

 

Det svänger mycket mellan olika kvartal för Husqvarna eftersom produkterna man säljer är säsongsberoende. Den nyligen lämnade Q1-rapporten visar årets näst bästa kvartal och allra bäst är Q2 som kommer 15 juli och därefter kommer det betydligt svagare Q3 följt av årets sämsta kvartal som är Q4 och då brukar resultatet hamna på minus, så även senast tjeckien var med.. 

 

Bolagets Börsvärde vid kurs runt 62 kr är ca 36 miljarder kronor och där ligger också omsättningsnivån på rullande 12 månader. Värderingsmässigt om vi tittar på senaste 12 månadernas resultat så var vinsten efter skatt 1861 Mkr och det ger ett PE-tal på cirka 19,5 vilket är relativt högt. Bolaget har beslutat att betala utdelning vid två tillfällen under året varav den första redan är klar i april då man delade ut 0,55 kr och dels den andra som görs i oktober om 1,10 kr. Det innebär att utdelningsnivån vi dagens kurs runt 62 kr motsvarar knappt 2,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} direktavkastning. 

 

Med tanke på ovanstående kan vi konstatera att bolaget inte är speciellt billigt på dagens nivå men vi köper den egentligen utifrån främst tekniska faktorer och tar man hänsyn till den stora förlusten från valutaeffekten så ser nyckeltalen betydligt bättre ut och valutakursjusteringar kan ses som engångsposter. Vi väljer därmed Husqvarna B som veckans aktie och har därmed köpt in den till senast betalt kursen vid 62,85 kr och så hoppas jag på bättre börslycka denna vecka. 

 

Veckans Aktie i samarbete med Börsvinnare Sverige AB som ger ut marknadsbrevet Market Outlook med aktietips. 

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 
ads

Tips