augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Josab Water Solutions

 • 2019-01-28 11:34
 • Redaktionen

Bolag: Josab Water Solutions
Lista: Spotlight (MTF) (JOSA)
Marknadsvärde: Ca 235 MSEK
Analysen skriven av: Anonym Skribent
Kurs vid analystillfälle: 3,53 SEK

Verksamhet

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med hjälp av filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas helt ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

Josab Water Solutions ABhar idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, JOSINT Financial Services AB, Josab China Ecological WaterTreatment Systems Co Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

DRIVKRAFTER:

– Det globala behovet av rent vatten ökar – 2,1 miljarder människor saknar rent dricksvatten.

– Det globala uttaget av sötvatten är idag större än vad som naturligt hinner produceras.

– Miljödebatten beträffande världens vatten växer globalt där hållbara lösningar/modeller har ett naturligt övertag.

– Utveckla en enkel och skalbar teknik som svarar mot varierande men eskalerande behov av vattenrening i olika delar av världen.

Bolaget har expanderat fort och har just nu två stycken projekt som pågår, ett i Indien och ett i Etiopien, tidigare projekt har varit i Kenya, Kina och Burma.

Ett av deras längst pågående projekt som de har idag är i Indien. Som ett av världens mest folkrikaste länder har landet ett stort behov av rent vatten, hög kvalité och god vatteninfrastruktur till ett rimligt pris. Bolagets kostnadseffektiva och slitstarka produkter har hjälpt den indiska staten att förse sin befolkning med bra vatten.

Även i Etiopien har deras närvaro synts. Att vattenrening är en dörröppnare har bevisats igen. Med deras produkter förses områden i landet som tidigare hade svårigheter med tillgång till rent vatten. Deras samarbete med The Ministry of Water, Irrigation & Energy i Etiopien visar också på bolagets produkters kapacitet att nå in och öppna upp för nya marknader.

Josab har på senare tid levererat bra avtal och efter godkänt tekniktest i Kina så har förhandling av licensavtal påbörjats, detta ledde till att kursen rusade på börsen under föregående vecka. För att vara mer exakt så steg den med 80 %.

Avslutning

Josab som bolag har en fantastisk affärsidé, behovet av rent vatten är stort och genom Josabs diverse produkter så kommer de kunna sänka siffran angående mängden rent dricksvatten som saknas.

Deras produkter sträcker sig från att kunna rena 5m3/dygn till att kunna rena 3 000m3/dygn, som till exempel deras S2700, den kan rena mellan 1 800 – 3 000m3/dygn och den är endast 12 meter lång.

Enligt mig är bolaget väldigt aktuellt och har en bred framtid. Aktien i sig är något som jag skulle hålla tag i en längre tid för att maximera vinsten. Då jag upplever att det är inget som kommer sjunka på ett tag!

Utvecklingen i bolaget har börjat bra under 2019 men de har en bit att gå innan de är tillbaka på höjden från 2014. Senaste månaden kanske är vändningen tillbaka upp.

Disclaimer

Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips