augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Lindab

 • 2016-12-11 23:00
 • Redaktionen
Förra veckan lossnade det ordentligt för OMXS30 och index steg alla fem handelsdagar och när börsen stängde på fredagen så var index upp 4,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. Mitt val av Veckans Aktie som var Volvo B utvecklades dock ännu bättre och aktien steg under veckan med 8,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det var ju ett korrekt val med en verkstadsaktie den gånga veckan och vi fortsätter på samma spår och väljer ytterligare ett verkstadsbolag men mer inom byggsidan inför kommande vecka.

Under de femton veckor vi kört Veckans Aktie under hösten har den som följt dessa aktier fått en uppgång på 17,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index OMXS30 under samma tid stigit med 8,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Inför kommande vecka väljer jag återigen ventilations och byggkomponentföretaget Lindab som Veckans Aktie. Jag hade Lindab som Veckans Aktie även tidigare under hösten, närmare bestämt i mitten av september. Den gången blev resultatet inte så lyckat då aktien backade något medan index steg.

 

Lindab är en ledande leverantör av kundanpassade lösningar för förenklat byggande och bättre inneklimat och är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista med ticker LIAB. Bolagets börsvärde vid dagens kursnivå på lite drygt 6,2 miljarder kronor.

 

Lindabs verksamhet består av två segment, Products & Solutions och Building Systems. Products & Solutions är det klart största segmentet och står för 89 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen både för förra året och för årets nio första månader.

 

Produktområdena inom Products & Solutions är

• Ventilationsprodukter

• Inneklimatlösningar

• Luftbehandling

• Brandsäkerhet

• Byggnadslösningar

• Takavvattning och byggprodukter

 

Inom Building Systems har man bara ett produktområde idag och det är kompletta stålbyggnadssystem.

 

Aktien

 

Om vi tittar på aktien så handlades den i en stigande trend under hösten där årshögsta nåddes strax under 90 kronorsnivån precis före Q3 rapporten (se bild). Aktien handlades sedan ner när rapporten släpptes till området runt 75 kr. Vid en första anblick var inte rörelseresultatet så bra då det minskade under Q3 till 165 Mkr jämfört med 205 Mkr samma kvartal 2015. Tittar man lite mer noga och justerar för engångsposter så var resultatet 25 Mkr bättre i år dvs 190 Mkr och samma kvartal förra året justeras rörelseresultatet ner med 30 Mkr i engångsposter och blev 175 Mkr. Med dessa justeringar så ser utvecklingen helt ok ut.

 

Bolaget visar på bra organisk tillväxt på 6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} hittills i år och när jag tittade på bolaget i september räknade jag med att man bör kunna göra uppåt 4,50 kr per aktie i vinst efter skatt vilket med dagens aktie kurs på 78,85 kr motsvarar ett PE tal på 17,5 för 2016. Det känns som en rimlig nivå.

 

Det som gör att Lindab ser intressant ut som Veckans Aktie är att aktien efter rapporten en längre tid handlats inom ett smalt intervall mellan 75-77 kr men har nu under slutet av förra veckan börjat handlas uppåt och stängde i fredags på 78,85 kr. Det tyder på bra momentum uppåt nu och bolaget tillhör en bransch som gått bra senaste tiden men Lindab har inte hängt med i uppgången. Aktien bör kunna gå bra kommande veckan och dessutom har det varit en hel del olika insiderköp i aktien efter senaste rapporten som gör att vi ser goda förutsättningar för aktien även på lite längre sikt och räknar med en bra Q4 rapport.

 

Lindab väljs som Veckans Aktie inför kommande vecka och köps in till fredagens slutkurs vid 78,85 kr.

 

Skribenten innehar inga aktier eller har andra intressen i Lindab.  

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

 
ads

Tips