december 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Liv ihop

 • juli 22, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Liv ihop  (LIVI )
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 118,46 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 13.05 SEK

Verksamhet

Livihop är verksamma inom vård- och omsorg och erbjuder tjänster inom personlig assistans för individer med olika funktionsnedsättning. Verksamheten bedrivs utifrån koncernens olika dotterbolag och tjänsterna innefattar hantering av personal, budgetering av assistanstimmar, samt kontroll över assistansens innehåll. Bolaget grundades under 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Nuläge

Företaget har fått en fantastisk start på årets första kvartal vilket resultatet för första kvartalet 2019 vittnar om.

Vi känner oss väldigt nöjda med denna start men vill också framhålla att detta bara är början. Första kvartalets fina resultat är ett tydligt bevis på att de organisationsförändringar vi genomfört varit framgångsrika och att vår affärsmodell står starkt på egna ben.- VD och koncernchef Kennedi Samuels

Bakom siffrorna ligger ett intensivt arbete med att samordna driften av de olika verksamheterna i Livihopgruppen. Flera av företagets medarbetare, främst inom ekonomi och administration, har axlat ett större ansvar för fler bolag och därmed har de kunnat dra ner på antalet externa konsulter.

Det är mycket glädjande att se hur våra anställda växer i sina yrkesroller, samtidigt som vi kunnat minska på onödiga kostnader – utan att tumma på kvaliteten för våra kunder. Som nästa steg mot en smidigare och effektivare organisation kommer vi att slå samman två av våra helägda dotterbolag; Brukartorget AB och Trea Assistans Stockholm AB. För våra kunder innebär det tillgång till än mer kompetens och resurser, under en gemensam organisation.-VD och koncernchef Kennedi Samuels

Den 4 juli gick företaget ut med ett pressmeddelande där de förmedlade att de förvärvar Bogruppen i Östergötland AB och genomför riktad nyemission. Liv ihop tar ett strategiskt steg och växer inom boenden genom förvärv av Bogruppen i Östergötland AB, ett bolag verksamt inom stödboenden, HVB-hem samt familjehem. Genom förvärvet tillförs en årlig omsättning om cirka 90 mkr samt ett EBITDA-bidrag om cirka 7 mkr.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips