oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Lumito

 • april 08, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Lumito (LUMITO)
Lista: Nordic MTF
Marknadsvärde: Ca 58,21 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 2.04 SEK

Verksamhet

Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Masoud Khayyami som även är vd för Spectracure som gått från 1kr till 15kr på 1 och 1/5 år är styrelseordförande i bolaget. Masoud har en gedigen erfarenhet från forskning inom medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet från bland annat Prolight Diagnostics AB (publ), Spectracure AB (publ), GASPOROX AB (publ) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer.

Antalet vävnadsprover ökar med en växande befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik är cirka 70% vilket innebär att cirka 30% av utlåtanden från patologer är felaktiga eller osäkra och därmed är behovet av ökad träffsäkerhet stort.

Med Lumitos unika och patenterade teknologi finns förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsproverna genom kortare analystider och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi ger även helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Nuläge

Bolagets fokus under 2019 kommer således att ligga på utveckling av de första produkterna för kommersialisering. Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsättningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första produkterna färdigställts. Avsikten är att under Q1 2020 ha påbörjat försäljning av de första produkterna.

Lumito har fått en patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning godkänd som patent i USA.Under det senaste året har Lumito erhållit totalt fyra nya godkännande av patent i USA, Japan, Kanada och Sydafrika. Patenten som hör hemma i bolagets två ursprungliga patentfamiljer skyddar grundläggande system och metoder för användning av bolagets nanokristaller inom bildtagning.

Det finns en stor global och växande marknad inom digital patologi och vävnadsdiagnostik. Behoven av förbättrade analysprocesser är betydande och Lumito är innehavare av en teknologi som har potential att lösa avgörande delar av dessa behov. Vi ser därför med stor tillförsikt fram mot utveckling och lansering av Bolagets produkter!– Stefan Nilsson Verkställande direktör

I förra veckan gick Lumito ut med ett pressmeddelande där de  meddelade att de har som målsättningen är att ha en CE-märkt produkt under första kvartalet 2020

– Det är en viktig milstolpe i bolagets utveckling att vi nu är igång med processen mot ett implementerat kvalitetssystem och mot en CE-märkt produkt, säger Lumitos vd Stefan Nilsson.

QAdvis kommer bistå Lumito i arbetet med implementation av kvalitetssystem och framtagande av teknisk fil som grund för CE-märkning.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips