juni 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – MediRätt

 • 2018-11-13 15:41
 • Redaktionen

Bolag: MediRätt
Lista:  
NASDAQ First North (MTF) (MEDR)
Marknadsvärde: 
Ca 88 MSEK
Analysen skriven av:
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 6,60 SEK

 

Verksamheten
MediRätts verksamhet består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Produkterna ska bidra till en mer kvalitativ sjukvård i hemmet och vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. Flaggskeppet av produkterna är Dosell som är en patenterad läkemedelsautomat för dosering i hemmet och som står inför CE-märkning samt kommersialisering.

VD är Carl Johan Merner.

 

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden
Det har hänt väldigt mycket under 2018. Bolaget är efter många års utveckling och forskning på väg mot försäljning vilket kommer att beskrivas under sammanfattningen. Några av de större händelserna är att bolaget förvärvade ett dotterbolag till Sensec Holding, Sensec Personlig Säkerhet i syfte att utöka produktutbudet. Det finns mycket information att läsa om det senaste året i bolagets senaste kvartalsrapport som är länkad nedan. Vad som inte finns med där är att Björn Rosengren som var styrelseordförande 2013-2016 i bolaget och nu föreslås till styrelseordförande på nästkommande bolagsstämma, den 12 november investerade 3,2 MSEK i bolaget i en riktad emission. Vidare förs det kontinuerligt dialog med kommunerna om upphandling av tjänster.

Analys
Med-tech är inte min favoritbransch! Jag tycker att det allt för ofta brukar vara en evig väntan på produktutveckling och misslyckas tester och certifieringar så blir guldet ofta till sand. Med MediRätt är det dock lite annorlunda. Bolaget har gjort ett förvärv som redan driver kassaflöde och planerar för full utrullning redan under det fjärde kvartalet i år med sin Dosell. Prognosen för positivt resultat för MediRätt som bolag är december 2019 men för koncernen beräknas det mycket tidigare. Då är det helt plötsligt mycket mer nära verkligheten. Att Rosengren går in med över 3 MSEK och bereder sig för att ta över ordförandeklubban igen anser jag är ett tydligt styrketecken.

Tekniskt så har aktien hittat ett väldigt tydligt stöd runt 6 SEK, vid en lyckosam CE-märkning av Dosell och en hygglig start på försäljningen har jag svårt att se det stödet brista. Enligt mig känns det som att det finns betydligt mycket mer uppsida än nedsida från nuvarande nivåer. Erik Penser Bank har också väldigt nyligen släppt två stycken analyser av bolaget som jag råder er att läsa, analyserna finns i resurslänkarna nedan.

Vid utgången av Q3 är det skralt i kassan med likvida medel men med den riktade emissionen på 3,2 MSEK samt att sista delen av ett historiskt finansieringsavtal har effektuerats med 4,5 MSEK så borde bolaget ha en kassa som står pall för den storskaliga lanseringen av Dosell.

Att MediRätt har en funktion att fylla och löser ett problem står bortom alla rimliga tvivel. I takt med en ökad konsumtion av läkemedel ökar också risken för läkemedelsskador. Varje dag läggs i snitt 300 personer in på sjukhus på grund av felaktig medicinering och 5 personer dör dagligen av felaktig medicinering. Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patienternas medicinering på distans. Sammantaget kan Dosell skapa färre sjukhusinläggningar och effektivisera vårdpersonalens arbete markant.

Det kan bli ett mycket intressant avslut på detta år och fortsättning på nästa för MediRätt. Som grädde på moset så arbetar MediRätt mot ett listbyte till OMX vilket naturligtvis skulle få stor positiv påverkan på bolaget.

MediRätt har en aktiv aktieägargrupp på Facebook där man kan hitta rätt mycket matnyttig information från initierade investerare. Länk finns nedan.

Resurslänkar
MediRätt Investor Relations
Facebookgruppen
Kvartalsrapport Q3 2018
Analyser från Erik Penser Bank
Dosell hemsida

 

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips