december 14, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – MenuPay B

 • juni 10, 2019
 • Redaktionen

Bolag: MenuPay B (MENU B)
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 43,10 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 1.43SEK

Verksamhet

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. Via appen kan medarbetaren hantera allt som rör restaurangbesöket, från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 – 30 procents rabatt och en redovisning av besöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av det danske Finanstilsyn, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Nuläge

”MenuCard är Danmarks överlägset största B2B-restaurangprogram med tillhörande teknologiplattform. Vi upplever kraftig tillväxt och har planerat en rad ytterligare tilltag, som innebär att vi under 2019 både förväntar oss att nå break-even i Danmark och att lansera MenuCard internationellt”. -Kim Lykke Sommer VD, MenuCard AB

Det tredje kvartalet är traditionellt sett det sämsta under året för restauranger, och därmed också för MenuCard. Detta beror på att både juli och augusti är sommarmånader och att det tar ett tag efter sommaren för deras medlemmar att börja äta ute igen efter sina semestrar. I år upplevde de den varmaste sommaren på 400 år, vilket förstärkte sommarens negativa effekt på restaurangomsättningen i marknaden. Trots det lyckades företaget med att skapa en mindre tillväxt i MenuCards nettoomsättning jämfört med det andra kvartalet 2018, vilket ska ses som en reguljär tillbakagång under tredje kvartal 2017. Samtidigt har de realiserat en tillväxt till index 230 i förhållande till det tredje kvartalet 2017.

Under och strax efter det tredje kvartalet har MenuCard ingått flera nya avtal som de bedömer kommer bidra till deras fortsatta utveckling och resa mot kritisk massa. Utöver de nya avtal som de ingått under kvartalet har de även etablerat ett nytt segment för deras verksamhet. Efter en lyckad försöksperiod, beslutade företaget sig för att gå in i den omfattande marknaden för digitala menybiljetter. MenuCards starkt växande antal användare får därmed ett antal särskilt attraktiva menyer att välja mellan på attraktiva restauranger och till förmånliga priser. Detta utgör ett tillägg till MenuCards övergripande plattform, som ger tillgång till rabatter på över 600 restauranger i Danmark.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips