februari 23, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Nanologica

 • april 29, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Nanologica(NICA)
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 78,11 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 5.26SEK

Verksamhet

Nanologica är verksamt inom materialteknik. De arbetar med en nanoporös silica som de tar fram olika tillämpningar för, bolaget har två fokusområden Drug Delivery och Kromotografi. Inom Drug Delivery drivs ett projekt som har potential att kunna användas vid behandling av ryggmärgsskador och autoimmuna sjukdomar där Nanologica har de immateriella rättigheterna. NLAB SAGA är ett material som tagits fram för kromatografiskt bruk. Inom affärsområdet kromatografi är Nanologicas mål att etablera en snabbt växande, uthållig och lönsam verksamhet. Inom affärsområdet drug delivery är målet att bygga långsiktiga värden i selektivt valda projekt, dels i egen regi, dels i utvecklingsprojekt tillsammans med partners

Nuläge

För två år sedan satte bolaget en ny strategi för affärsområdet drug delivery och under året har de verkligen sett resultat av den. De startade sitt eget kliniska projekt inom gastropares samt ingick samarbeten med Vicore Pharma och AstraZeneca. Utöver det genomförde de ett växtskyddsprojekt, samt adderade fler administrationsvägar för deras teknologiplattform.

Strategin inom analytisk kromatografi, att ha Asien som förstamarknad, har legat fast och under året gett resultat. Försäljningen av kolonner tog fart i slutet av året, framförallt tack vare utvecklingen på den kinesiska marknaden med det distributionsavtal som de tecknade med Yunbo Technology

Tillväxtresan som påbörjades under 2018 ser nu ut att fortsätta då det nya årets första kvartal pekar mot fortsatt tillväxt tack vare nya ordrar inom kromatografi samt intäkter från våra projekt inom drug delivery. Det ger oss kraft och energi och jag är övertygad om att 2019 kommer bli ännu ett händelserikt år för Nanologica! Andreas Bhagwani, vd Nanologica

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com