januari 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Nibe Industrier B

 • oktober 14, 2016
 • Redaktionen
 
Inför den gångna veckan hade jag valt utvecklingsbolaget Sectra som Veckans Aktie och det inledde veckan svagt men redan på tisdagen fick aktien fart uppåt utan några specifika nyheter och noterade veckans högsta nivå vid 148,25 kr. Den föll därefter tillbaka något och stängde veckan på 145,50 kr vilket gav en uppgång på 5 kr motsvarande +3,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. Index föll svagt under veckan och därför tog vi tillbaka en del av det vi tappade veckan innan på den olyckliga investeringen i Platzer Fastigheter. Inför kommande vecka har jag valt en mycket intressant aktie som genomför ett offensivt förvärv.

 

Den gångna veckan backade OMXS30 med 0,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} samtidigt som vårt innehav i Sectra steg med 3,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under samma tid. Totalt sett under höstens sju veckor som vi nu kört Veckans Aktie har den som följt innehaven tyvärr tappat -2,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} sedan start medan index under samma tid stigit med +2,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Det stora tappet var tyvärr förr förra veckan då fastighetspriserna föll generellt och jag hade valt Platzer Fastigheter som Veckans Aktie. Jag har dock gott hopp om att kunna ta igen tappet och mer därtill fram till mitten av december så vi gör slutavstämning. 

Inför kommande vecka har jag valt ett mycket intressant bolag som haft en enastående utveckling sedan botten i slutet av finanskrisen hösten 2008 (bolagets utveckling var även stark före finanskrisen). Bolaget jag har valt är värmeteknikföretaget Nibe Industrier B som under dessa år sedan botten har tiodubblat aktiekursen. Bolaget är mycket välskött och har sitt ursprung i Markaryd i Småland där det grundades i mitten av förra seklet men säljer idag sina produkter över hela världen. 

Nibe är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista sedan 1997 och är idag även sekundärnoterat på SIX Swiss Exchange. Bolaget har ticker NIBE B och har ett börsvärde på drygt 34 miljarder kronor. Nuvarande VD Gerteric Lindquist har haft den rollen sedan 1988 vilket talar för kontinuitet i bolaget och det finns idag inget som tyder på att bolagets fantastiska tillväxt inte ska fortsätta.

Nibe har tre affärsområden 

 

• NIBE Energy Systems som tillhandahåller energieffektiva produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av varmvatten och detta är det största affärsområdet med ca 60 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen

• Nibe Element som är en industriell partner med kundanpassade lösningar för mätning och styrkning och uppvärmning. Affärsområdet står för ca 28 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen.

• Nibe Stoves som har energieffektiva eldstäder för olika uppvärmningsbehov och krav på design. Affärsområdet står för cirka 12 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen. 

 

Ekonomi och aktien 

Historiken är rent ut sagt fantastisk och tillväxten har varit både organisk och via förvärv och ett internt mål är årlig tillväxt på 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} varav hälften organiskt. Under 2015 omsatte bolaget drygt 13,2 miljarder kronor och 2020 är målet att omsättningen ska vara 20 miljarder kronor.  

Anledningen till att jag nu väljer att ta in Nibe är att bolaget i våras offentliggjorde ett stort förvärv av amerikanska Climate Control Group (CCG) som ett av årets förvärv. Tidigare i år har man även köpt 100 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av aktierna i amerikanska Heatron och 40 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i Storvax från Storbritannien. Som en följd av dessa förvärv har bolaget beslutat om en stor nyemission på 3 miljarder kronor som man nu är mitt uppe i. 

Dessa förvärv är nu finansierade från kassan men för att bolaget ska ha fortsatt förvärvskapacitet så väljer man att genomföra nyemissionen och den har fått aktien att backa de senaste två veckorna från nivåer runt 75 kronor ner till senaste dagarnas kurser vid 66-68 kr. 

Emissionen är snart över och ett bolag som Nibe ska man egentligen köpa och behålla långsiktigt men jag tar även in den här som Veckans Aktie då jag räknar med att aktien stänger betydligt högre nästa fredag. Inköpskuren för Nibe som Veckans Aktie denna vecka blev 67,95 kr.

Skribenten har inga aktieinnehav i Nibe eller har några andra intressen i bolaget. 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

 
ads

Tips