februari 16, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: NIBE

 • oktober 23, 2016
 • Redaktionen
Inför den gångna veckan valde jag värmeteknikbolaget Nibe Industrier B som Veckans Aktie. Den inledde veckan svagt i måndags (bottnade vid 66,65 kr) men det gjorde även börsen generellt. Därefter stärktes aktien under resten av veckan och vid stängning i fredags hade aktien stigit en femtioöring från inköpskursen vid 67,95 kr till 68,45 kr. Det resulterade i en blygsam uppgång under veckan på 0,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index under samma tid steg 1,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Inför kommande vecka satsar jag på kontinuitet.

ads

Den gångna veckan gav en viss press på Nibe eftersom bolaget just nu håller på att genomföra en nyemission där man tar in nytt kapital för att ha beredskap för eventuella förvärv. Av den anledningen väljer jag att fortsätta satsa på Nibe som bör ha goda förutsättningar att återta den kursnedgång som varit senaste veckorna som till stor del grundar sig i kurspress från nyemissionen.

Totalt sett under hösten har Veckans Aktie utvecklats svagare än OMXS30 index och det beror till stor del på första veckan i september då vi hade Platzer Fastigheter i portföljen och det var den veckan då de flesta fastighetsbolag hade en mycket svag vecka på grund av ränteuppgångar. Den gångna veckan tappade vi tyvärr också lite mot index eftersom Nibe inte hängde med index uppåt.

Totalt sett under höstens åtta veckor sedan start har Veckans Aktie backat med 1,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan OMXS30 under samma tid har stigit med 3,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

Eftersom teckningsrätterna i Nibes nyemission handlades fram till och med i fredags så var det press i aktiekursen ända fram till stängning i fredags och därför räknar jag med att den kommande veckan kan bli betydligt bättre för aktien. Av den anledningen väljer jag åter samma aktie och det finns inte så mycket nytt att skriva om Veckans Aktie utan mycket av texten nedan återupprepas sedan förra veckan.

Nibe Industrier B är ett mycket intressant bolag som haft en enastående utveckling sedan botten i slutet av finanskrisen hösten 2008 (bolagets utveckling var även stark före finanskrisen). Nibe Industrier B är ett värmeteknikföretag som under dessa år sedan botten har tiodubblat aktiekursen. Bolaget är mycket välskött och har sitt ursprung i Markaryd i Småland där det grundades i mitten av förra seklet men säljer idag sina produkter över hela världen.

Nibe är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista sedan 1997 och är idag även sekundärnoterat på SIX Swiss Exchange. Bolaget har ticker NIBE B och har ett börsvärde på drygt 34 miljarder kronor. Nuvarande VD Gerteric Lindquist har haft den rollen sedan 1988 vilket talar för kontinuitet i bolaget och det finns idag inget som tyder på att bolagets fantastiska tillväxt inte ska fortsätta.

Nibe har tre affärsområden

• NIBE Energy Systems som tillhandahåller energieffektiva produkter för inomhuskomfort och uppvärmning av varmvatten och detta är det största affärsområdet med ca 60 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen

• Nibe Element som är en industriell partner med kundanpassade lösningar för mätning och styrkning och uppvärmning. Affärsområdet står för ca 28 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen.

• Nibe Stoves som har energieffektiva eldstäder för olika uppvärmningsbehov och krav på design. Affärsområdet står för cirka 12 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av omsättningen.

Ekonomi och aktien 

Historiken är rent ut sagt fantastisk och tillväxten har varit både organisk och via förvärv och ett internt mål är årlig tillväxt på 20 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} varav hälften organiskt. Under 2015 omsatte bolaget drygt 13,2 miljarder kronor och 2020 är målet att omsättningen ska vara 20 miljarder kronor.

Bolaget offentliggjorde i våras ett stort förvärv av amerikanska Climate Control Group (CCG) som ett av årets förvärv. Tidigare i år har man även köpt 100 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av aktierna i amerikanska Heatron och 40 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i Stovax från Storbritannien. Som en följd av dessa förvärv har bolaget beslutat om en stor nyemission på 3 miljarder kronor som nu snart är avslutad.

Dessa förvärv är nu finansierade från kassan men för att bolaget ska ha fortsatt förvärvskapacitet så väljer man att genomföra nyemissionen och den har fått aktien att backa de senaste två veckorna från nivåer runt 75 kronor ner till senaste dagarnas kurser runt 68 kr.

 

Emissionen är i det närmaste genomförd och ett bolag som Nibe ska man egentligen köpa och behålla långsiktigt och jag fortsätter därmed att behålla aktien som Veckans Aktie ytterligare en vecka då jag räknar med att aktien kommer utvecklas positivt nu är teckningsrätterna slutat handlas. Inköpskuren för Nibe som Veckans Aktie denna vecka blev 68,45 kr.

 

Skribenten innehar aktier i Nibe Industrier.

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se. Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

 

 
ads

Tips