april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Nolato B

Efter att ha lyckats slå index rejält med mina val av veckans aktie under fem veckor i rad blev det under sjätte veckan till slut ett aktieval som inte slog OMXS30 index men det var ingen stor skillnad. Jag valde inför förra veckan MTG B som steg under veckan med 0,98 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index under veckan steg med 1,07 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} så därmed tappade veckans aktie cirka 0,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. 
Det påverkar knappt totalresultatet sedan start då veckans aktie nu totalt under sex veckor stigit med 23,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} samtidigt som index backat 2,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Därmed har Veckans aktie outperformat index rejält sedan start och resultatet är långt över förväntan.

 

Inför kommande vecka har jag valt det Torekov-baserade verkstadsföretaget Nolato (ticker: NOLA B) som är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista. Bolaget har en lång historik och etablerades redan 1938 och hette då Nordiska Latexfrabriken i Torekov AB och det var upphovet till dagens namn. Bolaget börsnoterades 1984 och är idag en världsomspännande koncern som utvecklar och tillverkar produkter i plast, silikon och TPE företag inom tre områden: 

Nolato Medical – Medicintekniska hjälpmedel (inhalatorer, insulinpennor, kateter­ballonger med mera) 

Nolato Telecom – Komponenter inom telekomsektorn (delsystem till mobiltelefoner, ofta med högt kosmetiskt innehåll, samt metoder och material för skärmning av elektronik) 

Nolato Industrial – Produkter till industriföretag (förpackningar, hygienprodukter, fordonskomponenter med mera).

 

Den 28 april presenterade bolaget sin Q1 rapport och den kom in aningen svagare än väntat och aktien har backat från nivån 225-230 kr före rapport ner till nivåer strax över 200 kr. Då har i och för sig även utdelning på 10 kr per aktie skiljts av. I rapporten visar främst Nolato Medical en mycket stark tillväxt (+14{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} valutajusterat) vilket ser positivt ut även om det till viss del beror på lageruppbyggnad hos några kunder. Även Nolato Industrial visar bra tillväxt (+7{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} valutajusterat) men under kvartalet är det Nolato Telecom som tappat (-27{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} valutajusterat) vilket beror på förväntade produktväxlingar hos kunder vilket bör vara en tillfällig nedgång.

Vi kan passa på att tillägga att helåret 2015 var bolagets bästa år hittills – för fjärde året i rad. Återstår att se om man lyckas fortsätta i samma trend. Tilläggas ska också att bolaget befinner sig i en tung investeringsperiod (kapacitetshöjning) sedan ett par år tillbaka och även 2016 kommer vara tungt investeringsår för att från och med nästa år återgå till en mer normal investeringstakt. 

Nolato värderas vid fredagens stängningskurs på 208 kr till ett börsvärde på 5 472 Mkr. Under fredagen steg dock aktien och gav en positiv signal som vi agerar på och väljer därför aktien inför kommande vecka. 

Värderingsmässigt handlas aktien på en justerad vinst per aktie till ett PE-tal på 13 baserat på resultatet 12 månader bakåt och samtidigt har bolaget en räntebärande nettokassa på 144 Mkr (före utdelningen).  

Vi köper in Nolato B som veckans aktie till fredagens stängningskurs vid 208,00 kr. 

 

 

 

Veckans Aktie i samarbete med Börsvinnare Sverige AB som ger ut marknadsbrevet Market Outlook med aktietips. 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads