december 12, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Peptonic Medical

 • juli 29, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Peptonic Medical(PMED )
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 240,27 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 3.06 SEK

Verksamhet

Peptonic Medical är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Inom bolaget sker utveckling av hormonfria produkter för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromma

Nuläge

Årets första kvartal i Peptonic Medical har präglats av fortsatt fokus på lanseringen och marknadsföringen av VagiVitalâ. Förutom att bredda distributionen till flera apotek och flera e-handelsplattformar, så har stora resurser lagts på att nå ut med budskapet om VagiVitalâ till kunderna. En stor satsning har gjorts för att ta fram en tilltalande och fångande TV-reklam. Satsningarna på marknadsföringen har gett bra resultat med tanke på den månatliga försäljningsutvecklingen.

Vi har även fått bra gensvar från användare av VagiVitalâ. I en kundundersökning som genomfördes i december/januari svarade hela 89% av dem som använt VagiVitalâ längre än två månader att de upplevt tydlig symtomlindring. 85% av dem som svarade skulle rekommendera produkten till en nära vän.-Johan Inborr VD, Peptonic Medical

Denna mycket positiva återkoppling från VagiVitalâ -användare inger stort förtroende och ger god vägledning inför de kommande marknadsföringssatsningarna. Intresset för VagiVitalâ bland apoteken och olika e-handelsplattformar ökat med tiden. Under första kvartalet 2019 fanns VagiVitalâ att köpa på följande ställen: Apoteket ABs 30 största butiker runt om i landet och på dess nätbutik, på Apoteket Hjärtats nätbutik, på Apoteksgruppens ca 40 franchiseapotek (beställningsvara) och på följande nätapotek: Apotea.se, Apohem.se, Apotek365.se, Meds.se, iApotek.se och Netoteket.se. Sedan dess har distributionen utökats ytterligare. Nätbutiker för den norska och danska marknaderna öppnas inom kort. Detta är ett led i att komma in på marknaderna på samma sätt som i Sverige d.v.s. så snabbt som möjligt via apoteken. Satsningar för att driva kunder till dessa nätbutiker kommer att vara anpassade till marknadsstorlek och diskussioner med potentiella lokala distributörer.

Peptonic är inne i en spännande fas och vi har stora förväntningar inför nästa kvartal – inte minst gällande försäljningsutvecklingen. -Johan Inborr VD, Peptonic Medical

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips