March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Platzer

Den gångna veckan inledde rejält nedåt men återhämtade sig mot slutet på veckan och vid fredagens stängning var OMXS30 index upp +0,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med förra fredagen. Vårt innehav i veckans aktie som var Fenix Outdoor hade ett handelsmönster som var delvis tvärt om och var stark fram till och med onsdagen men tappade sedan under torsdag och inledningen på fredagen men steg i fredags eftermiddag och uppgången under veckan blev knappt +1,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Inför kommande veckan funderade jag på att fortsätta med Fenix men har istället valt en helt annan aktie.

Index backade rejält under måndagen och inledningen av tisdagen och index var då nere och testade av stödet vid 1400-nivån för att sedan se betydligt starkare ut mot slutet av veckan även om öppningen i fredags såg riktigt svag ut. Fredagen blev till slut även den en bra dag efter att index efter det inledande raset ner till 1408 återhämtade sig under dagen och stängde vid 1439 med en uppgång på +0,30 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} för dagen. För veckan totalt sett blev uppgången i index +0,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. 

Veckans aktie som var Fenix Outdoor, inköpt till kurs 603 kr förra fredagen, inledde veckan bra och redan under tisdagen och onsdagen handlades aktien stundvis över 620 kr men torsdagen och inledningen på fredagen var svag då aktien stundtals handlades under 600 kr. Vid stängning i fredags hade dock Fenix återhämtat sig och stängde på 610 kr. Uppgången under veckan blev därmed +1,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och vi tog in lite på index som gått lite bättre totalt sett under hösten.

Totalt sett har Veckans Aktie under de fem första veckorna i höst stigit på +0,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan OMXS 30 index under samma tid stigit +1,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Under våren slog Veckans Aktie index med drygt åtta procent under tolv veckor och jag har god tillförsikt över att modellen för kortsiktiga affärer som jag använder kommer ge ett bra utfall jämfört med index fram till mitten av december då vi sammanfattar hösten. 

 

Inför nästa vecka ser faktiskt Fenix Outdoor fortsatt intressant ut och kan nog slå index även kommande vecka men jag väljer ett helt annat spår inför veckan, nämligen fastighetssektorn och Göteborgsområdet när jag nu väljer Platzer Fastigheter Holding B som är ett Göteborgsbaserat fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter och främst kontor. Inom den sektorn är Platzer en av de ledande på Göteborgs fastighetsmarknad med 61 fastigheter och total yta på 478 000 kvm. 

Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista (ticker PLAZ B) och har ett börsvärde vid nuvarande kurs på 56,75 kr på 5,45 miljarder kr. Bolaget hade vid halvårsskiftet 62 medarbetare. 

Platzer har som mål att öka fastighetstillgångarna med 1-1,5 miljarder kronor per år och det görs genom både förvärv och fastighets och projektutveckling. Ett exempel är senaste förvärvet av en stor fastighet på knappt 10 000 kvm på Lindholmen, Hisingen. Dessutom har man i juni påbörjat bygge vid Gamlestadens torg i östra delarna av staden och ett av de stora kommande utvecklingsprojekten är Södra Änggården där man har möjlighet att bygga totalt 425 000 kvm. Detta område är beläget söder om Slottsskogen och Sahlgrenska sjukhuset och bör generera ett stort intresse framöver på grund av det relativt centrala läget.  

Tillväxtstrategin gör bolaget intressant i kombination med en normal värdering. Det gör att bolaget är intressant även ur fundamental synvinkel och inte uteslutande teknisk analys som Veckans Aktie främst baseras på. Tillväxten vad gäller hyresintäkter ligger runt 10-15 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} per år för närvarande. Förvaltningsresultatet före värdeförändringar ligger på runt 3 kr per aktie rullande 12 månader bakåt och det är väl inte jättebilligt men med tanke på den goda tillväxten är det acceptabelt. Bolaget delade även ut 1,00 kr per aktie i våras och det motsvarar en direktavkastning på cirka 1,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} på dagens kursnivå. Det är relativt modest direktavkastning men även här gör tillväxtstrategin att man får räkna med lite lägre direktavkastning jämfört med många andra fastighetsbolag. 

Nu bygger som sagt inte Veckans Aktie på någon långsiktig fundamental analys utan här är det kortsiktiga momentum som gäller och Platzers aktiekurs har varit svag sedan början av september efter en stark uppgångsperiod i augusti. De senaste två dagarna har aktien dock sett lite piggare ut och aktien väljs därmed som Veckans Aktie och som inköpskurs räknar vi fredagens slutkurs 56,75 kr. 

Skribenten har inga aktieinnehav i varken Platzer eller Fenix Outdoor eller några andra intressen i bolagen. 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.