juni 26, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Raybased

 • oktober 22, 2018
 • Redaktionen

Bolag: Raybased AB
Lista: 
Spotlight (RBASE)
Marknadsvärde:
Ca 37 MSEK
Analysen skriven av:
Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 2,41 SEK


Verksamheten

Raybased arbetar i allmänhet med det hajpade området Internet of Things (IoT) och i synnerhet med smarta och fjärrstyrda fastigheter. Bolaget äntrade Spotlight (dåvarande Aktietorget) i januari 2016, med ett slutpris på 23 SEK per aktie första handelsdagen. Bolaget tar sig framåt genom samarbetsavtal med i synnerhet fastighetsbolag som bygger in tekniken i både befintliga och nya fastigheter. VD Lennart Olving leder bolaget med en välmeriterad styrelse av civilingenjörer.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden

Vid börjad av 2018 låg bolaget aktie på runt 7 SEK för att fram till i maj falla till nuvarande nivåer bland annat tack vare en nyemission under våren med en kraftig utspädning. Under året har bolaget tecknat avtal med Telenor, Atrium Ljungberg, Rejlers och fått sin första order i USA. Raybased blev också utsedd till deltagare i “Colliers Proptech Accelerator” som drivs av Techstar, ett acceleratorprogram i Toronto som inriktar sig på att utveckla företag baserade på affärsmodeller som löser problem inom den kommersiella fastighetsbranschen.

Sammanfattning

Min analys är att bolagets affärsidé är väldigt bra i grunden men i branschen Internet of Things är det av högsta vikt att hålla ögonen på intäkter och utveckling samtidigt. Intäktspotentialen i produkterna och affärsmodellen är enorm, rätt hanterat. Bolagsledningen har fått en hel del kritik för sin drift av bolaget, vilket sett ur ljuset för de förväntningar och prognoser som presenterades i anslutning till marknadsnoteringen, inte är helt obefogad.

Nu har det dock föreslagits en ny koncernstruktur som skapades med hänsyn till deltagandet i acceleratorprogrammet (Techstar investerar inte i marknadsnoterade bolag). Dessutom har det redan nu utsetts en valberedning för 2019, kanske blåser förändringens vindar.

Trots att det faktiskt kommer in stabila avtal med stora fastighetsbolag så står aktiekursen och hackar. Ett betydande skäl till det är att aktien är väldigt illikvid, alltså omsättningen är låg och spreaden är alldeles för hög. Bolaget behöver både göra fler och större affärer och verkligen etablera sig på marknaden för kommersiella fastigheter, men också bli mycket bättre på att berätta för sina aktieägare om utvecklingen. Kan marknadskommunikationen öka väsentligt samtidigt som bolaget har positiva saker att rapportera, exempelvis från acceleratorprogrammet, som sammantaget ökar intresset från marknaden väsentligt. Ja då tror jag att vi kan se en vändning uppåt från den hackighet mellan 2-3 SEK som vi sett ända sedan i våras.

Bolaget har en aktieägargrupp som för närvarande inte är speciellt aktiv men det hänger ju naturligtvis också ihop med att bolaget inte lämnar speciellt mycket att diskutera i ett sådant forum. Veckans Aktie brukar kunna råda bot på inaktivitet och jag hoppas att så sker även denna vecka då bolagets affärsidé och teknik sannerligen är värd mer uppmärksamhet.

Resurslänkar

Facebookgruppen

Raybased Investor Relations

 

 

 

 

 


Disclaimer

Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips