januari 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Recipharm

 • juni 06, 2016
 • Redaktionen
Den gångna veckan inledde stabilt men med tydlig svaghet mot slutet av veckan. Som veckans aktien inför veckan valde vi HM B då det inför veckan såg ut som att aktien hade bottnat och såg ut att vara på väg att rekylera uppåt. Det såg bra ut under måndagen men därefter vände aktien nedåt igen och var svag under resten av veckan och noterade en ny lägsta nivå sedan sommaren 2013. Resultatet blev att aktien under veckan backade från inköpskursen 258,70 kr ner till fredagens stängningskurs 253,20 kr. Därmed noterar vi en nedgång i aktien på 2,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} men samtidigt backade OMXS30 index med 2,3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} så att aktien gick lite bättre än index var lite tröst i nedgången.   

ads

 

Totalt sett har därmed veckans aktie sammanlagt stigit med 24,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} sedan start för nio veckor sedan medan index nu under samma tid återigen är nere på minus och har backat 0,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. 

 


Inför kommande vecka
så väljer jag läkemedelsbolaget Recipharm som nyligen genomfört en offensig emission. Aktien handlas på Stockholmsbörsens Mid Cap lista (ticker: RECI B). Aktiens kurs har pressats senaste två veckorna av handel med teckningsrätter vilket är vanligt men handeln i teckningsrätter avslutades förra veckan och vi räknar med att aktien kommande handelsvecka kommer att återhämta en del av nedgången. Aktien stängde i fredags till kurs 124,75 kr och det blir därmed inköpskursen för veckans aktie. Kommande handelsvecka är bara fyra dagar på grund av Sveriges nationaldag under måndagen och på grund av helgfirande blir det inte någon mer utförlig text om veckans aktie denna vecka.

 

Veckans Aktie i samarbete med Börsvinnare Sverige AB som ger ut marknadsbrevet Market Outlook med aktietips.

 

 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 
ads

Tips