september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Scandinavian ChemoTech B

 • juni 17, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Scandinavian ChemoTech B (CMOTEC B)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 46,82 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 13.75 SEK

Verksamhet

ChemoTech är ett skandinaviskt företag baserat på Ideon Science Park i Lund, Sverige. Företagets grundare har lång erfarenhet av cancerbehandling genom kirurgisk onkologi och klinisk utveckling. Företaget är dedikerade till att använda sin unika patenterade know-how till utvecklings innovation inom cancervården genom äkta forskning och kliniska prövningar.

Nuläge

2018 blev något av ett genombrottsår för ChemoTech då bolaget passerade de kommersiella milstolpen genom försäljning på bolagets tre huvudmarknader, Indien, Malaysia och Filippinerna. Deras kommersiella och kliniska framgångar gav bolaget även möjligheter att utöka markandsetableringen genom distributionsavtal på nya marknader. De ser nu att antalet D-EECT-behandlingar i regionen kontinuerligt ökar och att antalet läkare som vill bli utbildade växer. Kraven på bolaget ökar med framgången och det är viktigt att de optimera deras organisation för den förväntade tillväxten. Som ett första steg etablerar de något som de kallar Distribution Management Center (DMC) i Sydostasien med målsättningen att stödja existerande distributörer i den fortsatta markandsetableringen samt att skapa möjligheter till fortsatt expansion i regionen genom distributörer och agenter.

I början av 2019 togs ett styrelsebeslut att undersöka möjligheterna att etablera ett helt nytt affärsområde – veterinärmedicin. Vår unika teknik kommer att användas för att utveckla en IQwave™, anpassad för veterinärmedicin och en prototyp beräknas vara klar i slutet av 2019. Primärmarknaden för ChemoTechs veterinärmedicinska satsning är Nordamerika med 70 miljoner hundar och 70 miljoner katter, varav årligen cirka tio procent diagnosticeras med cancer.

Som vd för ChemoTech kan jag stolt konstatera att vi under 2018 minskat de kliniska och kommersiella riskerna för bolaget. Vi har nått viktiga strategiska milstolpar redan under de tre första åren. Främst vill jag peka på framgångarna för vår produkt IQwave™ – en unik innovation inom elektroporation och elektrokemoterapi.– Mohan Frick, VD

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips