oktober 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Scandinavian Enviro Systems

 • april 01, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Scandinavian Enviro Systems (SES)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 133,52 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 0.37SEK

Verksamhet

Enviro har utvecklat en patenterad teknologi för återvinning av uttjänta däck, ur vilka värdefulla de värdefulla resurserna kimrök, olja, stål och gas återvinns. Enviros huvudsakliga affärsmodell är att utveckla, bygga, äga, sälja och driva anläggningar, med fokus på återvinning av kimrök, vilken står för upp till 80 procent av det totala kommersiella värdet från en återvinningsanläggning. Den återvunna kimröken har en kvalitetsnivå som gör att den kan användas i nya produkter och då ersätta fossila resurser. Producerad olja och stål säljs kommersiellt medan gasen och en mindre del av oljan används som intern energikälla. Bolaget driver genom sitt dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB en kommersiell återvinningsanläggning. Enviro grundades år 2001.

Nuläge

Under våren 2019 kommer bolagets resurser fokuseras på de mest intressanta anläggningsprojekten där vi på bästa sätt kan realisera vår nya affärsmodell och strategi. Den bas av intressen vi byggt upp kommer nu att prioriteras och skalas ned för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika projektgenomföranden och lönsam drift av kommande anläggningar. En rad parametrar med utgångspunkt i aktieägarnas långsiktiga intressen kommer att ligga till grund för valen vi gör. Ett av de prioriterade projekten är anläggningen i Nyborg, Danmark där vår partner Windspace genom dotterbolag har hyrt mark av kommunen. Detta tillsammans med övriga projekt där vi har MoU i USA är prioriterade men det finns ytterligare ett par andra projekt på vår prioriterade lista med god potential i närtid.

“Under min tid som VD har 2018 varit den hittills mest intressanta och intensiva perioden och 2019 har fortsatt öka i intensitet. Teamet levererar i alla delar och visar dagligen det engagemang och kompetens som ligger till grund för vår position på marknaden. Jag ser fram emot att under året realisera vår nya affärsmodell och etablera oss som den ledande aktören på marknaden för återvunnen kimrök och som ägare av anläggningar baserade på vår unika patenterade teknologi.” – Thomas Sörensson Verkställande direktör

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips