augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Scandinavian Enviro Systems

 • 2019-03-11 12:30
 • Redaktionen

Bolag: Scandinavian Enviro Systems (SES)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 133,87 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 0.426 SEK

Verksamhet

Scandinavian Enviro Systems är ett svenskt företag som utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik – Carbonize by Forced Convection (CFC) – för återvinning av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden har uppfört en fullskalig produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige. En expandering är i sin vagga i England, Chile och Italien.

Nuläge

Scandinavian Enviro Systems släppte den 28 februari sin bokslutskommuniké. Under våren 2019 kommer bolagets resurser fokuseras på de mest intressanta anläggningsprojekten där vi på bästa sätt kan realisera vår nya affärsmodell och strategi. Den bas av intressen vi byggt upp kommer nu att prioriteras och skalas ned för att skapa bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika projektgenomföranden och lönsam drift av kommande anläggningar. En rad parametrar med utgångspunkt i aktieägarnas långsiktiga intressen kommer att ligga till grund för valen vi gör. Ett av de prioriterade projekten är anläggningen i Nyborg, Danmark där vår partner Windspace genom dotterbolag har hyrt mark av kommunen. Detta tillsammans med övriga projekt där vi har MoU i USA är prioriterade men det finns ytterligare ett par andra projekt på vår prioriterade lista med god potential i närtid.

 

Under min tid som VD har 2018 varit den hittills mest intressanta och intensiva perioden och 2019 har fortsatt öka i intensitet. Teamet levererar i alla delar och visar dagligen det engagemang och kompetens som ligger till grund för vår position på marknaden. Jag ser fram emot att under året realisera vår nya affärsmodell och etablera oss som den ledande aktören på marknaden för återvunnen kimrök och som ägare av anläggningar baserade på vår unika patenterade teknologi.  Skirver Thomas Sörensson Verkställande direktör i bokslutskommuniké för perioden januari-december 2018.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips