March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Sectra B

Tyvärr måste jag konstatera att den gångna veckan var det helt fel häst jag satsade på. Jag valde Platzer Fastigheter och tyvärr blev fastighetsbranschen veckans sämsta bransch på börsen efter att långräntorna stigit under veckan. Inför kommande vecka väljer vi en ny aktie som förhoppningsvis kommer gå betydligt bättre. 

 

Den gångna veckan steg OMXS30 med 0,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan Platzer Fastigheter Holding rasade hela 6,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} i samband med att Stockholmsbörsens fastighetsbolag föll tungt i veckan. Tyvärr kom största delen av tappet under fredagen som var sista dagen före val av ny aktie. Därmed tappade Veckans Aktie rejält i jämförelsen med index och sedan starten i höstas har nu Veckans aktie under sex veckor backat med 5,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan OMXS30 under samma tid har stigit med 2,8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. 

Inför kommande vecka har jag valt Sectra B som är ett utvecklingsbolag inom säker kommunikation och medicinsk IT och har sina forskningsrötter på Linköpings Universitet. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista (ticker SECT B) och har ett börsvärde vid nuvarande kurs på 140,50 kr på knappt 5,5 miljarder kr. 

Inom området Säker kommunikation utvecklar Sectra IT-lösningar och tjänster för säker kommunikation för både röst och data för att minska risken för avlyssning och dataintrång samt driftavbrott. Flertalet produkter är godkända av EU, NATO och nationella säkerhetsmyndigheter för att skydda säkerhetsklassad information på allra högsta nivå. Under förra året breddade bolaget verksamheten även till andra produkter och övervakningstjänster för samhällsviktiga funktoner som till exempel energi och vattendistribution.  

Inom Medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-lösningar och tjänster för medicinsk bildiagnostik samt medicinsk utbildning för att utveckla och effektivisera vården.  

Ekonomi

Förra verksamhetsåret som avslutades i april var försäljningen på den svenska marknaden störst men mycket knappt före den amerikanska marknaden och omsättningen på dessa marknader var drygt 250 Mkr per marknad. Därefter kommer Storbritannien  med en omsättning på knappt 200 Mkr och Nederländerna med 70 Mkr och för resten av de Europeiska marknaderna var omsättningen 235 Mkr. Den franska marknaden kommer troligtvis att växa snabbt framöver då bolaget nu under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2016/2017 öppnat ett kontor i Frankrike för direktförsäljning där man nu kommer sälja företagets samtliga medicinska produkter och tjänster. Tidigare har man bara sålt via partners i landet.  

Värderingsmässigt är bolaget relativt högt värderat med ett PE-tal på drygt 30 med en relativt låg tillväxt senaste kvartalet på 2,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} mot samma kvartal förra året men historikt har tillväxten varit betydligt högre och Sectra har hög teknikhöjd och målet är att växa kraftigt framöver där man räknar med en tillväxt av rörelseresultatet EBIT på 50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} över en femårsperiod. Eftersom bolaget har högt teknikinnehåll och satsar mycket på utveckling är möjligheterna goda att öka rörelseresultatet mer än omsättningen eftersom denna typ av verksamhet drar mycket kostnader i utvecklingsfasen för att sedan ge mycket bra bruttomarginal på försäljningen.  Även finansiellt står bolaget starkt med en kassa på knappt 250 Mkr och en räntebärande skuld på 66 Mkr som till sin helhet avser konvertibla lån från medarbetare och styrelseledamöter. 

Finanserna är så goda så bolaget fortsätter dela ut 4,50 kr per aktie via inlösen vilket man delat ut de senaste åren och med dagens kurs runt 140 kr motsvarar det en direktavkastning på cirka 3,2 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. 

Anledningen till att jag nu väljer Sectra som Veckans Aktie är att den befinner sig i en klart stigande trend sedan botten i början av februari i år runt 94 kr. I augusti handlades aktien upp och toppade vid 145 kr som verkar vara ett viktigt motstånd. I samband med Q1 rapporten i början av september föll aktien tillbaka och bottnade runt 125 kr men nu har aktien återhämtat det fallet och har ett stigande momentum som vi räknar med håller i sig även kommande vecka. Skulle motståndet vid 145 kr nås så ska man räkna med viss tröghet där. Inköpskursen blir fredagens stängningskurs vid 140,50 kr. 

Skribenten har inga aktieinnehav i Sectra eller har några andra intressen i bolaget. 

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

 

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.