augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Sensec Holding

 • 2018-08-20 08:53
 • Redaktionen

Bolag: Sensec Holding
Lista:  NGM MTF (SECS)
Marknadsvärde: Ca 250 MSEK
Analysen skriven av: Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 1,93 SEK

Verksamheten
Sensec är ett företag inom säkerhet. Bolaget utvecklar, producerar, levererar och installerar säkerhetsutrustning främst till kunder i känsliga miljöer. Exempel på det är flygplatser, rättsväsendet, offentliga byggnader, blåljusverksamhet, militär etc. fler exempel finns att läsa om på bolagets hemsida. Det innebär att kunderna i hög omfattning är statliga och Sensec är därför ofta inblandade i offentliga upphandlingar. Utöver kärnverksamheten arbetar bolaget även med utbildningar, service av utrustningen samt uthyrning av säkerhetslösningar exempelvis till särskilda evenemang.
Exempel på utrustning som levereras av Sensec är röntgenmaskiner, metalldetektorer, sprängämnesdetektorer och trygghetslarm. Branschen har med omvärldens utveckling haft en kraftig tillväxt och Sensec ligger i framkant med sina säkerhetslösningar och sin affärsmodell.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden
Sensec kom med sin Q2-rapport den 1 augusti. Den påvisar ett kraftigt lyft i såväl omsättning som resultat och vinstmarginaler jämfört med föregående år, hela rapporten finns att läsa i resurslänkarna nedan. Kort beskrivet kan man nog säga att bolaget hittat rätt. En annan viktig del var också beskrivningen av försäljningen av dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet till MediRätt AB, köpeskillingen är kontant och uppgår till 8 MSEK som betalas i tre rater. Försäljningen skedde med argumentet att MediRätt bättre kan ta tillvara tillgångarna i dotterbolaget som ligger lite utanför kärnverksamheten. I rapporten nämns även att bolaget är finansiellt starkt och redo för både upphandlingar av avtal och potentiella förvärv när sådant är identifierat.
En av upphandlingarna som offentliggjordes den 15 augusti som fick kursen att rusa med 30 % var ett rikstäckande avtal med polisen om leverans av utrustning. Samtliga pressmeddelanden finns i resurslänkarna nedan.

Sammanfattning
Min analys är att Sensec är ett stabilt bolag med ett reellt substansvärde som är på uppgång. På vissa forum pratas det om ett rörelseresultat på omkring 20 MSEK jämfört med 2017 då resultatet var dryga 1 MSEK, vid en sådan utveckling är det klart att Sensec kommer att få uppmärksamhet. Bolaget noterades i juni 2017 på ca 0,60 SEK per aktie och hade under sommaren 2018 en kraftig uppgång på över 200 %, men det marknadsvärdet för ett bolag med substans skrämmer inte mig på något sätt, snarare tvärtom. Om förhoppningarna infrias avseende resultat, omsättning och marginaler så vore det märkligt om inte bolaget får en ganska kraftig uppvärdering i takt med nya avtal och kvartalsrapporter. Aktien är, som så många andra på MTF-listorna, väldigt volatil, vilket gör den intressant såväl för den långsiktige som den mer kortsiktige. Den som har tålamodet att vänta på en kraftig uppvärdering har substansvärdet i botten att luta sig emot men även den som inte har det tålamodet har goda möjligheter att göra fina affärer på svängningarna. Något som uppskattas högt av mig personligen är att Sensec skriver månadsbrev, ett bevis på att de månar om sina aktieägare och intressenter. Sensec har två olika aktieägargrupper på Facebook vilka länkas till nedan.

Resurslänkar
Sensec Hemsida
Sensec Investor Relations (PM, månadsbrev, rapporter etc. finns samlat här, mycket nyttig läsning för den nyfikne)
Intervju med Michael Pettersson i C-talk publicerat 8 juni 2018 på Youtube
Facebookgrupp 1
Facebookgrupp 2

 

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips