augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Sensys Gatso Group

 • 2019-02-25 13:17
 • Redaktionen

Bolag: Sensys Gatso Group
Lista: Stockholmsbörsen (Small Cap Stockholm)
Marknadsvärde: Ca 1 608 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 1,822 SEK

Verksamhet

Sensys Gatso Group (SENS) utvecklar, marknadsför, levererar och underhåller system för trafiksäkerhet och trafikinformation. Bland annat hastighet-och rödljusövervakning finns med i produktportföljen.

Bolaget är för oss svenskar, kanske mest känt för hastighetskamerorna som finns utplacerade på våra vägar. Det är nämligen Sensys Gatso Group som säljer dessa till trafikverket och har gjort det under en lång tid.

Trafikverket är dock långt ifrån den enda kunden som SENS har, efter förvärvet av det holländska bolaget GATSO sommaren 2015 blev bolaget på allvar en global spelare. Sensys har idag dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, USA och Förenade Arabemiraten.

Nuläge

SENS verkar på intressant marknad som är under kraftig tillväxt. Trafikövervakning i norden och mellanöstern ligger långt före övriga delar av världen. Företaget räknar med en tvåsiffrig tillväxttakt eftersom att trafiksäkerhet är i ropet i de flesta länder.

”Vi har ett starkt globalt team och kommer att fortsätta vår strategi som fokuserar på att öka aktiviteterna inom Managed Services (Operatörstjänster) och att leverera innovativa mjukvaru- samt hårdvarulösningar till hela världen. Med en ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll strävar vi efter en successiv förbättring av vår lönsamhet.” – Ivo Mönnink, vd, Sensys Gatso Group

Sensys Gatso Group har en historik av extremt volatila kursrörelser, detta eftersom att ordnarna som företaget får in oftast är av stora proportioner och utgör en stor påverkan för företagets framtid. Allt eftersom nya avtal tecknas och företaget får in fler kunder upprättas även serviceavtal för underhåll, detta kommer i förlängningen leda till ett jämnare och stabilare kassaflöde och bolaget kommer inte bli lika beroende av enskilda order.

Sammanfattning

Sensys Gatso Group är ett mycket intressant företag, med en produkt som ligger helt rätt i tiden i och med dagens säkerhetstänk. Aktiekursen har som ovan nämnt varit väldigt volatil historiskt sätt och bolaget har sedan 2015 års toppnivåer tappat hela 63 procent. Samtidigt som omsättningstillväxten i Q4 2018 var imponerande 49 procent. Orderingången för helåret var även den rekordhög. EBITA-marginalen kom dock in lägre än förväntat och rapporten infriade inte marknadens förväntningar, vilket ledde till att aktien rasade cirka 10 procent.

För den långsiktige investeraren som inte räds för viss volatilitet kan Sensys Group vara ett intressant val i en väldiversifierad aktieportfölj.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips