juni 26, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – SMART

 • september 17, 2018
 • Redaktionen

Bolag: Smart Energy Sweden
Lista:  NGM MTF (SEGR)
Marknadsvärde: Ca 132 MSEK
Analysen skriven av: Tobias Lantz
Kurs vid analystillfälle: 0,196 SEK

 

Verksamheten
Smart Energy ska bli en ledande svensk bränsleleverantör genom konsolidering av ett flertal mindre aktörer. Smart är lokalt förankrad och genom att bibehålla varumärken som förvärvas är Smart Energy nära kunden på marknaden och har hög lokal kännedom genom deras lokalkontor.

Målet som Smart har är att de ska försälja en volym om 300 000 kubikmeter bränsle per år, samt etablera 100 tankstationer i landsbygden under de kommande fem verksamhetsåren.

Information från bolaget senaste 12-månadersperioden
Senaste information som kommit från bolaget har bland annat varit en lägesuppdatering där VD för bolaget, Fredrik Johansson sammanfattade nuläget. Sammanfattningen gjordes då det har efterfrågats av aktieägarna. I denna skriver han om att bulkförsäljningen av bränslen fortsätter enligt plan men det har också ökat efter förvärvet av SOSAB 15e juni.

Tankstationerna som tidigare ägdes av SOSAB, kommer nu efter sommaren att namnändras till SMART-stationer. Enligt uppgift går det att använda SMART kortet på dessa stationer, samtliga SOSAB kunder kan också tanka på SMART stationerna.

Länk till brevet hittar ni här.

Tidigare i somras genomförde de också en kvittningsemission för att finansiera förvärvet av SOSAB. Kvittningsemissionen är en delbetalning för köpet och riktas till säljaren av SOSAB.
Bolaget emiterade 86,4 miljoner nya aktier och har därefter 692,14 miljoner aktier utestående.

Sammanfattning
Min analys av Smart Energy är att det är ett bolag med en tydlig framtidsplan och under sommaren kunnat genomföra ett stort förvärv som kommer ge en tydlig ökning i kunder, volymer och aktieägare i bolaget.
Senaste halvårsrapporten visade en ökning i omsättningen på 23% sedan föregående år vid samma tid. Nu med förvärvet av SOSAB så lär omsättning och resultat stiga under kommande kvartal. I senaste rapporten informerade Smart även att de skulle införa kvartalsrapporter igen. Nästkommande rapport kommer alltså kommuniceras den 30 oktober, den kommer sannolikt att bringa klarhet i hur bra förvärvet av SOSAB blev.

Facebookgruppen som innehar åtminstone 1500 av aktieägarna i Smart är positiva till kommande kvartal, de ser potentialen och ett uppryck i både aktien och bolag.

I VD-brevet så skrev Fredrik väldigt konkret och sammanfattat om vad som har hänt och vad som kommer ske i bolaget, vilket jag och säkerligen många andra aktieägare blev lugnade av, då det innan hade varit väldigt tyst från Smart ett tag.

Resurslänkar

Facebookgruppen

SMART Hemsida


Disclaimer

Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips