januari 24, 2020
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – SolTech Energy Sweden

 • maj 20, 2019
 • Redaktionen

Bolag: SolTech Energy Sweden (SOLT)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 751,91 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 14.30SEK

Verksamhet

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15.000 aktieägare.

Nuläge

Styrelsen för SolTech ser stora möjligheter till fortsatt expansion inom det starkt expanderande solenergiområdet och planerar därför en nyemission med företräde för aktieägarna som kan genomföras under maj-juni 2019.

SolTech har utvecklats starkt. Omsättningen i koncernen har under första kvartalet 2019 uppgått till drygt 56,4 MSEK jämfört med 13,5 MSEK samma period 2018. Under första kvartalet 2019 har SolTech gjort tre företagsförvärv vilket starkt har bidragit till att Bolaget kan uppvisa den tillväxt som det första kvartalet 2019 visar, jämfört med samma period föregående år.

Verksamheten i det Kinabaserade bolaget ASRE har expanderat och investeringarna uppgår till totalt omkring 805 MSEK. På rullande 12-månadersbasis räknar ASRE med årliga intäkter på omkring 125 MSEK vid denna investeringsnivå som motsvarar 93 MW installerad solel. Årligen motsvarar detta en elproduktion i nivå med förbrukningen för ungefär 4 000 svenska normal villor. Målet om 605 MW installerad solenergikapacitet till och med 2022 står fast.

De egenutvecklade produkterna SolTech ShingEl, SolTech RooF och SolTech Facade är klara och viktiga avtal har träffats om distribution av produkterna.

Vi är stolta över att ha fått ombord dessa bolag och tacksamma för att marknaden verkligen har uppskattat vår nya strategi. En stark utveckling i vår kinesiska verksamhet bidrar även till kvartalets fina resultat. – Stefan Ölander, VD

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips