juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – SpectraCure

 • april 22, 2019
 • Redaktionen

Bolag: SpectraCure (SPEC)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 1 211,49 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 15.18 SEK

Verksamhet

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT. Denna behandlingsmetodik är lämplig för interna solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancer i huvud och hals.  Mjukvaran i dosstyrningen, IDOSE®, som är egenutvecklad och patenterad, borgar för säker, exakt och effektivt styrd PDT-behandling av interna solida cancertumörer.

Nuläge

Hittills har positiva resultat från en fas I-studie presenterats, varav biopsiprov från patient tre i fas I-studien var höjdpunkten. Den första patienten i den nu inledda Fas II-studien behandlades i april. Kliniska framsteg adderar värden och höjer den möjliga uppsidan.

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat medi­cinskt verktyg för individanpassad dosering vid behand­ling av solida tumörer med metoden PDT. Bolaget valt att initialt foku­serat på åter­kommande prostatacancer efter strål­behand­ling, där det kliniska behovet är stort. Detta segment värderas av bolaget till cirka 2 MRD EUR per år.

Just nu pågår den kliniska utvecklingen. Totalt har nu fyra patienter behandlats med optimal dosering som uppnåd­des i mitten på 2018. Vävnads­prover från patient ”nummer tre” (första patient som behandlats med hög dosering) påvisar att cancertumören har elimi­nerats, vilket lovar gott för den pågående fas II-studien. Denna studie kommer att inkludera cirka 15 patienter och den första patienten behandlades den 9 april.

Triggers

Även i denna studie är syftet att säkerställa säkerhet och effekt men då på en större patient­grupp. Trig­gers i närtid är uppföljningsdata från patienter som behandlats med den optimala doseringen från fas I-studien och pågående fas II-studien. Samtidigt förväntar sig bolaget att fas II-studien avslutas redan under innevarande år och givet godkänd fast track-ansökan kan försäljning­en inledas redan 2020.

I november tog bolaget in cirka 51 miljoner kronor som bland annat avser finansiera fas II-studien. Emissionens tillhörande teckningsoptioner (TO3) kan inbringa ytter­ligare 37,1 miljoner kronor efter kostnader i november 2019. Finans­iering bedöms således i nuläget som god, givet att TO3 är deep in the money.

Givet kliniska framsteg och lovande effekt­­data anser vi att sannolikheten lansering kommit upp sedan senaste analysen. Efter justeringar i vår modell beräknas ett motiverat värde på 18,40 bear och 30:- bull Viktigt att notera är att teknik och metod har potential att behandla andra former av solida tumörer. Till exempel är det är bolagets avsikt att behandla prostata­cancer. Bara denna indikation ökar marknadens värde, som uppskattas till 63 miljarder USD år 2021. – Masoud Khayyami, VD.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips