augusti 4, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Sprint Bioscience

 • 2019-01-07 17:53
 • Redaktionen

Bolag: Sprint Bioscience
Lista: Nasdaq First North (MTF) (SPRINT)
Marknadsvärde: Ca 267 MSEK
Analysen skriven av: Tobias Lantz
Kurs vid analystillfälle: 25,80 SEK


Verksamheten
Sprint Bioscience portfölj av läkemedelsprojekt är inriktad på att angripa olika metabola vägar för behandling av cancer och typ-2 diabetes. De strävar efter att ha en bred projektportfölj och bedriver utveckling av flera projekt samtidigt.

Nya projekt utvärderas enligt en fastställd modell. De projekt som uppfyller de uppsatta kriterierna går vidare till nästa steg. Där utför bolaget de inledande experimenten för att kunna fastställa om det går att ta fram molekyler med goda läkemedelsegenskaper.

De projekt som inte möter kraven på medicinsk relevans, teknisk genomförbarhet eller marknadspotential avbryter bolaget på ett tidigt stadium utan att nämnvärda resurser förbrukats. Det innebär att risken att investera betydande resurser på icke fungerande projekt minimeras.

Sprint Bioscience driver läkemedelsprojekt från frösådd till läkemedelskandidat redo att tas in i kliniska studier. Bolagets projekt licensieras av läkemedelsbolag som driver dem genom klinik och fram till marknad. Målsättningen för bolaget är att ingå ett större licensavtal per år.

Viktig information från den senaste tiden
I mitten av november gick Sprint Bioscience ut med att ha ingått en ömsesidig överenskommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) för STK25-projektet med ett läkemedelsbolag verksamt inom diabetes och metabola sjukdomar.

STK25 är ett protein som utvecklar NASH. NASH är en allvarlig leversjukdom där det i nuläget saknas behandlingar. I projektet har Sprint Bioscience utvecklat flera kemiska serier som stänger av STK25 med en potential att kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av NASH.

Bolaget rapporterade även ett resultat från en toxikologisk studie i bolagets Vps34-program. Studien som gjorts i möss syftade till att fastställa maximalt tolererbar dos vid upprepad dosering under fyra veckor. De doser som testats är upp till fem gånger högre än den dos som behövs för behandlingseffekt, vilket indikerar att det finns god säkerhetsmarginal för behandling. Inga kliniska symtom på toxicitet har observerats vid dessa doser och inte heller den patologiska undersökningen har visat på några förändringar som kan kopplas till toxicitet.

Ett ytterligare framsteg i projektet är nya resultat i fler cancerformer, njurcancer och tjocktarmscancer, som bekräftar de effekter de sedan tidigare rapporterat i modeller av hudcancer. Samtliga är cancerformer med stort medicinskt behov.

Sammanfattning
Bolaget är ett av många Med-Tech bolag på börsen, men till skillnad från många så visar detta bolag stor tillväxtmöjlighet då de inte fokuserar på ett och samma projekt. Deras projektportfölj är otroligt selektiv med bra utvecklingsarbeten som kan hjälpa världen något otroligt. Bland annat de två som jag tog upp högre upp.

Som investering så är Med-Tech bolag väldigt intressanta. De kan stå stilla under en väldigt lång tid, men så fort en nyhet släpps så sticker ofta kursen iväg. Under 2018 så fick ägarna se många dalar och toppar. Men precis mot slutet av året så blev det årsbästa för kursen, och än så länge så ser det inte ut som att bolaget kommer gå neråt.

I allmänhet så har aktien varit på gång ner under en längre period, om man kollar ett par år tillbaka. Generellt är det trenden för Med-tech bolag, om inget nytt händer, om det inte kommer någon större nyhet så står kursen stilla eller en nedåtgående trend.

Nu är det nytt börsår däremot och hur bolaget utvecklas vidare blir intressant att följa.

Bolagets hemsida

Disclaimer

Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 

 
ads

Tips