juni 7, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans Aktie – Systemhus

 • 2018-09-24 16:10
 • Redaktionen

Bolag: Systemhus AB
Lista: Onoterad
Bolagsvärde: 104,7 MSEK
Analys skriven av: Mattias Ahlberg
Kurs vid analystillfälle: 1,15 SEK

 

Som ett led i utvecklingen av den oerhört uppskattade analysserien Veckans Aktie kommer redaktionen och frilansande skribenter även att blanda upp med aktier i pågående nyemissioner där marknadsnoteringar är nära förestående. Givetvis tar vi in även de onoterade i uppföljningen av portföljen och analyskurs blir då satt till emissionskurs för att sedan kunna följas upp efter en marknadsnotering. En avsevärd fördel med att analysera aktier under nyemission är ju självklart att det finns ett investeringsmemorandum att leta information i.

 

Verksamheten

Systemhus grundades i sin nuvarande form under 2017 men bolaget är långt mycket äldre. Huvudägaren Eclipse Assets beslutade att ändra verksamheten till att bli fastighetsutveckling och har därefter byggt upp bolaget till något riktigt spännande. Fokus är till skillnad från de allra flesta fastighetsutvecklare att utveckla och bygga hyresfastigheter, ett koncept som går under hashtagen #allaskabo. Utöver fastighetsutveckling bedriver man också utveckling och försäljning av Attefallshus i större skala, alla Attefallshus byggs i egen fabrik i Sverige och med Svenskt virke. Ytterligare ett affärsområde är under utveckling som tas upp under nästa avsnitt.

Bolaget har drygt 4 000 aktieägare.

Information från bolaget de senaste 12 månaderna

Systemhus kommunicerade tidigt efter ändringen av verksamhet att man siktade på en marknadsnotering på lämplig MTF inom inte en alltför lång tid. I januari genomfördes en nyemission för att expandera verksamheten, den var på 4,5 MSEK och blev fulltecknad. Efter nyemissionen har det kommit täta rapporter om nya projekt och bolaget har sedan dess byggt upp en riktigt stabil portfölj av intressanta byggprojekt, företrädelsevis hyresbostäder.

Systemhus är mycket kommunikativa med såväl marknad som aktieägare om utvecklingen.

Bild från memorandum

Systemhus har på kort tid byggt upp en omfattande projektportfölj.

Sammanfattning

Den här emissionen delas upp på två bärande behov. Det första är inga större konstigheter, med en rejäl projektportfölj vill man förverkliga fler projekt och i en snabbare takt. Det andra är däremot mer intressant. Systemhus tänker öppna ett helt nytt affärsområde inom kommersiella fastigheter. Det handlar om att upphandla och projektera fastigheter inom området datacenter. Ett datacenter är en fastighet som har två grundläggande behov, för det första måste det omfattas av en mycket hög säkerhetsnivå och för det andra ställer det extremt höga krav på eltillförsel till fastigheten. Däremot ställs inte speciellt höga krav på lokaliseringen av fastigheten. Detta innebär att om man bara kan säkerställa behoven så kan man hitta mycket billig mark att placera fastigheterna på. Enligt bolaget så står köparna av den här typen av fastigheter bara och väntar på att man ska ta fram det.

En annan mycket intressant aspekt är diskrepansen mellan priset på aktien kontra det egentliga substansvärdet. I enlighet med investeringsmemorandum så är tillgångarna i form av kontrakterade och avtalade projekt som finns i portföljen uppgående till 197 MSEK medan värderingen pre-money är 104,7 MSEK. Det innebär att man som deltagare i emissionen får teckna aktier med 47 % rabatt, vilket gör det mödan värt att läsa genom hela investeringsmemorandumet.

Resurslänkar

Emissionsida

Memorandum

Systemhus hemsida

Systemhus Facebook

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com
 
ads

Tips