september 17, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Tourn International

 • maj 06, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Tourn International (TOURN)
Lista: Spotlight Stock Market
Marknadsvärde: Ca 113,34 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 13.65SEK

Verksamhet

Tourn International driver ett annonseringsnätverk, Tourn.se, som kopplar ihop reklamköpare med bloggare. Företagen når på så vis ut med sina produkter till slutkunder på Instagram, Twitter och Facebook. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Nuläge

Tourn Agency är bolagets kärndel som jobbar med influencer marketing. Sedan 2014 har bolaget utvecklat olika verktyg för att kunna effektivisera arbetet med influencers, däribland system för micro-influencers, mätverktyg, rapportverktyg, CRM-administration med mera. Tourn Agency har tagit ett starkt grepp om den svenska marknaden.

Tourn Agency arbetar i olika kampanjformat inom influencer marketing där allt ifrån influencers med hundratusentals följare ner till mindre influencers med endast ett fåtal tusen följare efterfrågas, ofta i kombination. Kunderna tar kontakt med Tourn för genomförande av influencer marketing där Tourn utöver själva annonsplaceringen på influencers även bidrar med strategi, analys, tracking och uppföljning. Tourns intäkter kommer ifrån provision på bokad kampanj samt ersättning för de verktyg och tjänster som använts vid kampanjtillfället.

Tourn Agency har haft en tillväxt med cirka 40% i jämförelse med föregående år. Bolaget har genomfört allt fler influencer marketing kampanjer samt med allt större volymer. Tourn Agency kommer under de kommande kvartalen sikta på att landa flertalet större kundkontrakt. Kvartalet har visat goda indikationer på att de närmst kommande kvartalen kommer vara minst lika starka. Trenden visar att influencer marketing fortsätter att växa och än ser vi inget tak på potentiell tillväxt, då det trots ökad kännedom är många som ännu inte börjat jobba med influencers.

Vi ser stor potential för hög omsättningsökning med bättre resultat under 2019. Under 2018 genomförde vi stora förändringsarbeten med mål att både kunna växa snabbare i år samt successivt kunna öka vårt resultat. Kvartalets resultat är fortfarande blygsamt men visar goda indikationer på att vi markant ska kunna förbättra vårt rörelseresultat det kommande kvartalet i takt med att vi växer. – VD, Robin Stenman

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips