March 18, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans aktie: Traction B

Veckans aktie som var fastighetsbolaget Diös något svagare än index under förra veckan. Inför nästa vecka har vi försökt hitta något defensivt val eftersom index sannolikt kommer att inleda veckan svagt.

 

Den gångna veckan höll sig index på höga nivåer fram till och med i torsdags och sedan vände index ner under fredagen och sammantaget för veckan backade index -0,7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.  USA-börserna utvecklades ännu sämre under förra veckan då index backade -2,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och hela nedgången kom under fredagen och mycket av den efter att svenska börsen hade stängt i fredags. Det innebär att vi troligen kommer få se en svag öppning imorgon måndag på Stockholmsbörsen.

 

Tyvärr utvecklades Veckans aktie som var fastighetsbolaget Diös något svagare än index under förra veckan men utvecklingen var fram till och med onsdagen positiv men under slutet av veckan backade aktien en del tillsammans med många andra fastighetsbolag efter att långräntorna börjat röra sig uppåt. Aktien köptes in fredagen 2 september till kurs 67,75 kr och i fredags stängde den på 66,50 kr vilket motsvarar en nedgång under veckan på -1,85 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} så tyvärr tappade vi över 1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} mot index.

 

Sammantaget under de två veckor vi kört Veckans aktie under hösten har utvecklingen varit oförändrad medan index under samma tid stigit med +1,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}.

 

 

 

Inför nästa vecka har vi försökt hitta något defensivt val eftersom index sannolikt kommer att inleda veckan svagt men det har inte varit så lätt att hitta något intressant. Vi har fastnat för ett investmentbolag denna vecka vars aktie varit relativt stark senaste tiden.

Veckans aktie denna vecka blir investmentbolaget Traction vars dominerande ägare är familjen Stillström. Traction B som är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista (ticker TRAC B) har ett börsvärde på drygt 2,4 miljarder kronor vid fredagens stängningskurs som var 156,00 kr. Bolaget handlas med en premie jämfört med substansvärdet som gällde vid halvårsskiftet som var 143 kr (substansvärdet vid halvårsskiftet är egentligen inte rättvisande då bland annat de två största innehaven Nilörngruppen och OEM International utvecklats starkt positivt sedan dess).

Substansvärdet bygger på en stor del noterade innehav men även onoterade och därtill en stor andel kassa. I mitten av augusti minskade dock kassan en hel del då Traction flaggade upp för att man köpt 7,9 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av aktierna och 4,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av rösterna i bemanningsbolaget Poolia.

Som jag skrev ovan så var det svårt att välja bolag denna vecka och anledningen till att jag fastnade för Traction var helt enkelt att aktien sett relativt stark ut senaste tiden och den visade tydlig styrka i fredags när index samtidigt visade svaghet så det är helt enkelt ett momentum-case.

Som sagt så stängde Traction B vid kurs 156,00 kr i fredags och då räknar vi det som inköpskurs inför kommande vecka.

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.