september 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Triboron International B

 • april 15, 2019
 • Redaktionen

Bolag: Triboron International B (TRIBO B)
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 366,95MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 16.10SEK

Verksamhet

Triboron International AB är ett miljöteknikföretag med en patenterad tribologiteknologi och –process. Deras Borbaserade teknologi minskar friktionen, ökar effektiviteten och sparar pengar. I industriella applikationer tillför Triboron värde utan att tidigare Borbaserade produkters nackdelar – och vi möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Triboron International AB fortsätter att investera i utvecklingen och valideringen av vår teknologi. Målet är att kvalitetssäkra teknologin för industriellt bruk och att optimera dess globala fördelar ur miljö- och ekonomiperspektiv.

Neamtn Triboron hämtar sin inspiration från ordet tribologi, som som är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt i form av friktion, smörjning och nötning.

Triboron International AB är grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister, med stöd av expertis i världsklass på nyckelområden som kemi, förbränningsteknik och energiproduktion.

Nuläge

År 2025 förväntas det finnas 1,5 miljarder fordon med förbränningsmotorer i världen kontra 35 miljoner elfordon (Bloomberg). Triboron International AB (publ) genomför listning av B-aktierpå Nasdaq First North efter godkänd ansökan. Första handelsdag för B-aktien blir den 8 april. Intresset för bolagets listning har varit stor och nyemissionen inför noteringen övertecknades sju gånger. Triboron är ett av relativt få s k clean tech-bolag på den svenska aktiemarknaden.

Under det senaste kvartalet har vårt fokus legat på fortsatt utveckling och utprovning tillsammans med större kunder. Vi har även ökat takten på produktion och leveranser enligt de större avtal vi kommunicerade i början av året. Vi är också i slutdiskussioner med flera större kunder. Det är mycket spännande och jag ser på dessa med stor optimism– Pär Krossling VD Triboron

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips