augusti 10, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie – Unlimited Travel Group

 • 2019-02-18 14:57
 • Redaktionen

Bolag: Unlimited Travel Group
Lista: First North Stockholm
Marknadsvärde: Ca 119 MSEK.
Analysen skriven av: Redaktionen
Kurs vid analystillfälle: 24,80 SEK

Verksamhet

Unlimited Travel Group (UTG) äger, små till mellanstora, specialiserade rese- och konferensföretag som möter nischade krav på kvalitativa upplevelser. Koncernen består av de två affärsområden Privatresor och Företagsresor.

Under affärsområdet ”privatresor” ingår bolagen Birdie Golf Tour, Västindienspecialisten, Travel Beyond, WI-Resor, Världens Resor, Specialresor,  Goactive, PolarQuest och Good Travel

Under affärsområdet ”företagsesor” dvs Resor till kongresser och mässor,affärsresor samt konferens- och kick off , ingår bolagen  JB Travel, Creative Meetings och Ski Unlimited.

Nuläge

Bolaget verkar på ett mycket intressant område, nämligen nischade specialresor där målgruppen är personer i övremedelåldern och pensionärer som har det tämligen gått ställt. I en värld där vi går mot att vi bara blir äldre och äldre, och där intresset för att resa ökar stadigt ligger UTG väldigt bra positionerade.

Bolaget har gjort någon form av kräftgång rent kursmässigt om man ser över en 3 års period, under April 2017 toppade aktien dock i 53:-, kursen har alltså mer än halverats sedan dess något som bör ses som en överreaktion, bokningsläget inför 2019, var starkare än föregående år, vilket borgar för en god utveckling för bolaget.

”Koncernen har haft en stark försäljningsökning under 2018 men tillväxten har varit på bekostnad av lägre marginaler. Bokningsläget inför 2019 är bättre än föregående år vilket ger oss möjlighet till fortsatt utveckling.” – Johan Kvist, vd, Unlimited Travel Group

Sammanfattning

Unlimited Travel Group är onekligen väldigt bra positionerade i en värld där folk blir äldre och äldre samtidigt som intresset för specialresor fortsätter att öka. Aktien har tappat cirka 20 procent den senaste veckan efter att bolaget släppte sina siffror för 2018. Detta kan med andra ord vara ett bra ingångsläge i aktien. Anledningen till kursraset beror förmodligen på att ett lägre resultat per aktie än vad marknaden har förväntat sig, Koncernen försvarar sig med att man har genomfört en större kombinerad print- och digital kampanj för att lyfta kännedomen av alla dotterbolag och koncernen som helhet, något som alltså drog ner resultatet nedersta raden.

Bolaget är dock väldigt konjekturkänsligt, det finns en tydlig korrelation mellan hur bra det ekonomiskt går för samhället och hur mycket man reser. Som bekant så har vi under en längre tid här i Sverige haft högkonjunktur, något som alltså har gynnat researrangörer så som UTG. För den långsiktige investeraren som tror att vi i framtiden kommer resa mer och under mer ordnade former kan det vara ett läge att kika djupare på Unlimited Travel Group.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på Aktiebladet.se innehåller analyser som är författade av Aktiebladets läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåtet att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Aktiebladet.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Analyser i Veckans Aktie berör aldrig några riktkurser för en enskild aktie. Aktiebladet.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@raisereach.com

 
ads

Tips