april 2, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Veckans aktie: Volvo B

 • december 04, 2016
 • Redaktionen
Dagarna runt månadsskiftet november/december brukar historiskt vara en positiv period på börsen men det var det inte under den gångna veckan. OMXS30 backade under veckan med -1,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Veckans aktie under den gångna veckan var handelsföretaget Bufab som backade -1,0 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} under veckan. Inför slutspurten av året har vi inför kommande vecka valt ett klassiskt verkstadsbolag som handlas vid mycket intressanta nivåer.

Totalt sett under de fjorton veckor som vi kört Veckans Aktie under hösten har den som följt dessa aktier fått en uppgång på 8,6 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan index OMXS30 under samma tid stigit med 4,1 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Slår dessutom scenariot in med ett genombrott för Volvo B och etablering över kursnivån 100 kr så kan vi se fram emot ett ytterligare ryck uppåt för Veckans Aktie den kommande veckan för det är nämligen Volvo B som jag valt ut inför kommande vecka.

 

Volvo behöver egentligen inte så mycket presentation men bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Large Cap lista med ticker VOLV B. Bolagets börsvärde vid dagens kursnivå på strax under 100 kr är 212 miljarder kronor.
Bolaget är inte lågt värderat (liksom alla large cap bolag) och omsättningstrenden har varit fallande men samtidigt har bolaget lyckats hålla uppe vinstmarginalerna och till det bidrar bland annat ökat fokus på den mer lönsamma serviceaffären. Bolaget bör framöver gynnas starkt av den svaga svenska kronan och den starka dollarn och baserat på vinsten för nästa år så räknar jag med att aktien för närvarande handlas till ett PE-tal på ungefär 15 eller strax därunder. Utdelningen de senaste åren har varit tre kronor per aktien vilket för närvarande motsvarar 3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} och jag räknar med att man kommer dela ut 3 kr även till våren.
Verksamhetens största segment är Lastbilar, som står för cirka 67 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av koncernens intäkter, följt av i fallande ordning Anläggningsmaskiner (16 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}), Bussar (8 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}), Volvo Penta (3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}) och Financial Services (3 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}). När det gäller lönsamheten är segmentet Lastbilar ännu mer dominerande.
Det som framför allt lockar mig just nu är att aktien handlas i en trend med stigande bottnar där taket en längre tid nu varit ett motstånd vid nivån 100 kr som testats av ett flertal gånger och rörelsen börjar tightas upp och aktien närmar sig ett utbrott och sannolikheten är större att det blir uppåt än tvärt om.
Veckans Aktie är ju en kortsiktig placering och ett utbrott uppåt kan ju dröja men vi tar ändå en chans på att det sker under kommande veckan och att vi då kan dra nytta av detta.
Volvo B väljs som Veckans Aktie inför kommande vecka och köps in till fredagens slutkurs vid 99,60 kr.
Skribenten innehar inga aktier eller har andra intressen i Volvo.

Veckans Aktie kommer att publiceras varje söndag på www.aktiebladet.se . Den aktie som väljs ut räknas som inköpt till fredagens slutkurs och sedan såld nästföljande fredag till slutkurs. Målet är att vi ska hitta aktier varje vecka på Large Cap eller Mid Cap listan som under veckan utvecklas bättre än OMXS30-index. Urvalet kommer till stor del att baseras på aktier med stigande momentum och bra relativ styrka mot index och som har stigande momentum men undantag från detta kan göras. Målet med veckans aktie är att nå ett bättre resultat än index över tid.