april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans chans : Generic

I dessa osäkra tider på börsen så fortsätter vi med konceptet ”veckans chans” där vi letar upp intressanta småbolag då de stora börsnoterade bolagen som är genomanalyserade är väldigt dyra. Bland de mindre bolagen som ofta inte har några analytiker som kontinuerligt bevakar dem går det att hitta små guldkorn. Ett mycket intressant bolag som vi väljer som veckans chans är Generic Sweden AB som har mycket stor potential om man bara lyckas får ordning på konsultsidan.  

 

Generic bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation med hög tillförlitlighet. Konsultverksamhetens inriktning är lednings och kommunikationssystem till försvar, myndigheter och industrin och inom telekomverksamheten är man en operatör som driver ett eget radionät för meddelande-tjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Bolaget är noterat på First North listan och har ett börsvärde på strax under 50 Mkr, så det är med andra ord ett litet bolag med börsmått mätt. Bolaget hade vid årets slut totalt 61 anställda, en minskning från 71 ett år tidigare, och omsatte totalt ca 116 Mkr under 2013.

 

Under 2013 backade omsättningen med knappt 30 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} jämfört med året före men det berodde på att man under 2012 avslutade två stora leveranser till FMV inom konsultdelen och som inte funnits under 2013. 

 

Den lönsamma verksamheten finns inom telekomverksamheten där omsättningen ligger på runt 50 Mkr och rörelseresultatet exklusive engångskostnader på 1,5 Mkr blev under 2013 12,4 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,5 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Denna del är stabil med god lönsamhet och vi räknar med att den kommer fortsätta vara så.

 

Där problemet finns men samtidigt den stora potentialen i bolaget är konsultverksamheten som omsatte 69,1 Mkr under 2013 (f.å. 116,4 Mkr) med ett rörelseresultat på -1,0 Mkr före engångsposter på -13,2 Mkr. Den 40 procentiga omsättningsminskningen beror på slutleveranser mot FMV under 2012 som vi skrev ovan. Engångsposterna beror bland annat på VD-byte, avveckling av personal och uppstartskostnader för ny verksamhet. Bolaget har under Q4 genomfört en omorganisation där man slagit ihop två juridiska enheter till en, Generic Systems. Omorganisationen och rekrytering av nya nyckelpersoner har genomförts för att höja lönsamheten inom konsultverksamheten och man kommer intensifiera marknadsbearbetningen, främst inom segmenten Sjö och Mark. 

 

 Om vi tittar på resultatet efter skatt för 2013 och rensar för engångsposterna så blev resultatet 5,55 Mkr vilket motsvarar en vinst på 45 öre per aktie. Baserat på gårdagens stängningskurs vid 3,89 kr/aktie så handlas aktien till PE=8,6 på resultatet för 2013 rensat för engångskostnader. 

 

Bolaget har inga räntebärande skulder och därmed en nettokassa på 4,8 Mkr vid årsskiftet och samtidigt bra kassaflöde. Bolaget lämnar ingen utdelning för 2013. 

Om vi tittar på hur aktien rört sig tidigare så har den handlats till största delen i intervallet mellan 3-5 kr sedan början av 2012 och vid ett utbrott uppåt har aktien möjlighet att stiga upp mot senaste toppnoteringen som var i början av 2011 upp mot 8 kr, dvs en fördubbling från dagens pris. Det är inte omöjligt under förutsättning att man får ordning på konsultverksamheten. Man kan inte räkna med samma marginaler där som i telekomverksamheten men å andra sidan finns det möjligheter att öka omsättningen inom det området. 

 

Baserat på ovanstående och med tanke på att bolaget bör kunna förbättra resultatet rejält inom konsultverksamheten så anser jag att bolaget vid dessa nivåer är klart köpvärt.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads