april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans Chans – Homemaid

Börsen har upplevt en turbulent inledning på veckan och det har påverkat valet av veckans chans denna vecka. 

Vi har valt ett bolag som är relativt konjunkturokänsligt och vars marknad idag är Sverige men målet är att etablera sig i Norden framöver. Bolaget är Homemaid AB och är noterat på Aktietorget. Det är ett tjänsteföretag som riktar sig till både företag och privatpersoner och erbjuder olika former av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. 

De hushållsnära tjänsterna är den största delen i bolaget och senaste framgången men samtidigt den stora risken i bolaget just nu är politisk. Homemaid har ju dragit en stor fördel av både RUT-avdraget men även ROT-avdraget och det är lite oklart vad som händer med dessa efter valet, speciellt om det blir maktskifte. Vi räknar med att dessa avdragmöjligheter kommer vara kvar oavsett vem som vinner valet men det kan tänkas bli olika former av begränsningar i avdragsmöjligheterna och det kan slå mot bolaget. 

Vi anser dock att Homemaid är väldigt lågt värderat och att det är värt den politiska risken. Börsvärde vid kurs 7,00 kr är totalt 125 Mkr med något så ovanligt som en kvinnlig VD. 

Nettoomsättningen för hela 2013 blev 269 Mkr vilket motsvarade en ökning med 52 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} mot 2012 men den organiska tillväxten var endast 7 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}, resten av tillväxten kom till genom förvärv. Rörelseresultatet ökad ännu mer till 23,9 Mkr (10,1 Mkr) för helåret (+137 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}).

Även det löpande kassaflödet är bra och räntebärande skulder har under året minskat till 18,7 Mkr (23,6 Mkr) men samtidigt har bolagets kassa har minskat något mer. Anledningen är bolagets förvärv under året där man bland annat betalat tilläggsköpeskilling för Veteranpoolen AB och förvärv av Prioleva AB under Q1 2013.   

Vinsten per aktie motsvarar 0,79 kr för 2013 vilket ger ett PE-tal för förra året på 8,9 och bolaget kommer dela ut 0,40 kr för 2013. 

Vi anser att bolaget är klart köpvärt här runt 7,00 kr med målkurs runt 8,50 kr vilket är strax under toppen som var runt 8,70 kr i början av 2011. Bolagets högsta notering var cirka 11,40 kr under sommaren 2007. 

 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads