april 26, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans chans – medieproduktion

Nordkom är ett kommunikationsbolag och består av varumärkena Ottoboni och Done. Bolaget är noterat på First North listan och man arbetar med kommunikation i både digitala och traditionella kanaler. Totalt har man cirka 140 heltidsanställda med kontor i de tre svenska storstäderna. 

Nordkom eller Done som bolaget hette tidigare hade det tufft under 2012 och inledningen av 2013 men under slutet av 2013 har det vänt för bolaget och det ser lite ljusare ut. Nuvarande VD Henrik Andreasson som arbetat i koncernen sedan 2008 tillträdde VD-posten i augusti 2012. Man kan ju fråga sig om det är han som är orsaken till att bolaget vänt trenden. Dock var Q3 2013 lite svagare men bolaget kom tillbaka starkt under Q4. Bolaget har starkt kassaflöde och ledningen ser goda möjligheter till stärkta marginaler under 2014. Under förra året är det främst Göteborgskontoret som stärkts rejält medan Öresundsregionen fortfarande visar röda siffror. Här finns utrymme för stora lönsamhetsförbättringarna under 2014.  

 

 

Vi räknar med att bolaget kommer lämna utdelning för 2013. Eventuellt belopp har inte kommunicerats utan kommer föreslås i kallelsen till bolagsstämman. Enligt policyn så ska man eftersträva att dela ut 30-50 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av resultatet efter skatt och det tyder på en utdelning på 30-50 öre per aktie. Det enda som skulle förhindra en utdelning är om bolaget hittar något förvärv under närmsta tiden.

 

I samband med Q4-rapporten redovisar bolaget en nettokassa på 8,7 Mkr på ett börsvärde på drygt 100 Mkr. Tillväxten i omsättning under 2013 jämfört med 2012 var +5,9{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} medan resultatet efter skatt ökade +71{031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6}. Resultatet per aktie för 2013 blev 1,01 kr per aktie (0,59 kr) och då ska man vara medveten om att Q3 2013 var svag omsättningsmässigt. Resultatet för 2014 bör bli runt 1,30 kr /aktie och med de tillväxtsiffrorna som Nordkom visar (även om omsättningstillväxten sannolikt blir lägre för 2014) är bolaget alldeles för lågt värderad på ett P/E-tal om cirka 8,5 för 2014. Speciellt med tanke på de starka finanserna i bolaget med nettokassa. 

 

Vi ser goda möjligheter att aktien värderas upp från dagens drygt 11 kr till upp mot 13 kr under året.

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads