March 24, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Veckans Chans!

Vi kommer fortsättningsvis med jämna mellanrum ta med en artikel som vi kallar ”veckans chans”. Det kommer oftast vara en aktie som vi anser kan vara värt att investera i med stor potential men samtidigt relativt hög risk. 

Den aktie vi har tittat på denna vecka är konsultbolaget Connecta som pressats av ett svagt resultat förra året som fått många placerare att överge aktien.

En av tidigare storägarna Nordea Fonder meddelade i mitten på januari att de sålt hela sitt innehav i aktien (870 918 aktier motsvarande 8,4 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} av antalet aktier). Vad vi förstår såldes aktierna till ett pris på 35 kr per aktie vilket var en bra bit under den aktuella börskursen vid försäljningstillfället. Det har satt press på aktien under andra halvan av januari. Samtidigt flaggade bland andra Fjärde AP-fonden och Avanza Pension upp i aktien och sannolikt har dessa båda aktörer tagit en stor del av Nordeas post.

 

 

För de tre första kvartalen förra året hade bolaget en försäljning på 537,6 Mkr (606,6 Mkr) och ett rörelseresultat på 12,8 Mkr (44,9 Mkr) på ett börsvärde som vid stängning igår var 350 Mkr. I rapporten för tredje kvartalet kom första kvartalsförlusten på 10 år och rörelseresultatet landade på minus -2,1 Mkr. Vid rapporttillfället backade aktien från 45 kr till 40 kr och dagen efter rapporten köpte VD 6.000 aktier vilket ger en signal om att han tror på bolagets utveckling. 

 

Bolaget genomför en strategiförändring  där man väljer att satsa på att driva mer åtagandeprojekt och samtidigt ändrar man lönemodell med högre andel fast lön och där den rörliga delen baseras på lönsamheten i bolaget istället för mer individuella mål. VD Leif Lindqvist skriver i VD-ordet i Q3-rapporten att han är hoppfull om ljusning men att omställningen till den nya strategin slår hårt mot lönsamheten kortfristigt, men skriver att han är övertygad om att den kommer att betala sig på sikt. 

 

Aktien har nu befunnit sig i en fallande trend en längre tid men handlades upp på Q2-rapporten förra året men kursen vände ner motsvarande efter Q3-rapporten. Fallet tilltog i samband med Nordeas försäljning för ett par veckor sedan och aktien handlades som lägst vid 33,20 kr igår och stängde vid 33,70 kr. Med det så ha aktien backat drygt 11 {031dbc6796ad9347cb52ab3b7d7993539529a8a28732a735adbd531be7edfbb6} sedan årsskiftet. 

 

Det är ännu för tidigt att säga att aktien är en intressant turn around kandidat på lång sikt men får man ordning på lönsamheten så kan den mycket väl vara en intressant långsiktig investering. Däremot är aktien intressant på nuvarande nivå för en kortsiktig chansning inför Q4-rapporten som kommer 6 februari och aktien har ett viktigt stödområde vid tidigare vändningsnivåer strax över 30 kr. 

 

Dessutom är aktien en historisk högutdelare som brukar dela ut hela vinsten och där man vissa år delat ut mer än så. Bolaget har en generös utdelningspolicy som säger att årets vinst kan delas ut till aktieägarna så länge som behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar täcks. Förra året delade man ut 2,50 kr per aktie och 2012 delade man ut 5,85 kr per aktie. Det blir mycket intressant att se vilken nivå utdelningen hamnar på i år och hur utdelningsbeskedet eventuellt kan påverka kursen.

Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2017 © Aktiebladet. Alla rättigheter reserverade.