december 16, 2018
 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Bangkok

Venezuela lanserar en egen kryptovaluta

 • mars 05, 2018
 • Redaktionen

Den 20 februari meddelade den venezuelanska vicepresidenten Tareck El Aissami, som är anklagad för narkotikahandel och för att vara medhjälpare av Hizbollah, att landet skulle börja försäljningen av kryptovalutan ”Petro”. Han säger vidare att denna kryptovaluta kommer att placera Venezuela i framtidens framkant.

ads

 

Landets president Nicolás Maduro avslöjade den 3 december 2017 att regeringen skulle skapa en kryptovaluta som backas upp av venezuelansk rikedom. Den venezolanska rikedomen utgörs av en rad olika råvaror, till exempel olja, gas och diamanter. Med detta tillkännagivande föregcik Venezuela till exempel Long Island Ice Teas omvandling till aktör på kryptovalutamarknaden. I dag heter bolaget Long Blockchain Corp. Venezuela var även snabbare än tidigare än Eastman Kodak Co.s första ICO. Dessa tre bör ses i samma ljus, drunknande projekt som spurtar för att nå en ö av dumma pengar.

 

Venezuelas situation är inte så annorlunda

Venezuelas situation är inte så annorlunda. Landets ledarskap har förstört ekonomin, även om landet har större oljereserver än Saudiarabiens. Sjukhusen har slutat med medicin, barn svälter, valutan har hamnat i glömska. Venezuelas presidente – som verkar ha överlevt sin föregångares utrensningar spenderar sin tid som DJ i radioprogrammet med det vilseledande namnet “Salsa Hour”. Att programmet är längre än en timme verkar inte spela någon större roll.

 

Liksom Kodak och Long Island Ice Tea ledningar hoppas att Venezuelas regering hoppas på att kryptovalutan skall bli deras räddning. I Venezuelas fall är det litet mer komplicerat än för de två företagen. Det amerikanska finansdepartementet har utfärdat varningar om att en investering i ”Petron” kan bryta mot sanktioner.

Fördjupa en ny form av internationell finansiering

Venezuelas president Maduro har lovat att införandet av ”Petron” kommer att leda till en fördjupning en ny form av internationell finansiering. Nu är inte ”Petron” särskilt innovativ, och den stöds egentligen inte heller av någonting. Om det är en kryptovaluta, något som det finns indikationer på att det inte är, så är den minst sagt värdelös.

Denna artikel artikeln bygger på uppgifter som ursprungligen publicerades den 16 januari 2018, baserat på information som var tillgänglig från den venezuelanska regeringen vid den tiden. Informationen har uppdaterats för att återspegla offentliggörandet av petro white paper den 31 januari och petro pre-sale den 20 februari. Eftersom båda dessa händelser inkluderade betydande, oförklarliga avvikelser från tidigare uttalanden, har den ursprungliga artikeln lämnats mestadels oförändrad, och ny information har lagts till i separata sektioner.

 

Petron är inte uppbackad av någonting

Ja Du läste rätt. Visserligen har det sagts att denna krypotvaluta skall backas upp av venezuelansk rikedom, men vad är det egentligen? Låt oss titta närmare på hela situationen. I en intervju som visats på venezuelanska statsmedier, berättade datateknikingenjören och blockchain entreprenören David Jaramillo för Celag, en sympatisk ”Think tank”, om petrons värde.

Han säger att ”Petron inte kommer att definieras av marknadspekulation, vilket ofta skapat stora svängningar uppåt och nedåt. Petropriset kommer att relateras till det internationella priset på guld, gas, olja och diamanter. Det här har investeringsgemenskapen för digital valuta varit längtat efter länge.”

Tanken att råvarupriserna som själva utsatt för ganska kraftiga fluktuationer, ska komma att diktera priset på petron är absurt. Även om man accepterar Maduros påstående att hans kryptovaluta stöds av naturresurser, skulle det stabiliserande inflytandet knappast betyda något med tanke på svängningarna på kryptovalutamarknaden. Samtidigt är påståendet att kryptovalutainvesteringarna längtat efter för råvaror uppbackade mynt märkligt: det har försökts tidigare.

Ännu viktigare, den venezolanska regeringens påstående om att att ”Petron” är uppbackad av olja, eller någon annan råvara är ihåligt. Den venezuelanska regeringen har mestadels talat tyst om vad detta stöd innebär. Dekret 3 966, artikel 4 säger att det kommer att bestå av ett inköpsavtal för ett fat olja per mynt “eller vilken annan råvara som Venezuelas regering bestämmer”. Det arrangemanget tillåter absolut inte att investerare kräver fysisk leverans. Så vad kan de få istället?

Artikel 5 erbjuder denna garanti: “Innehavaren av petro kommer att kunna realisera sin kryptovaluta för börsvärdet på en annan kryptovaluta eller mot Bolivares, Venezuelas fiatvaluta, till den marknadskurs som publiceras av den nationella kryptotillgången”.

Det hela är väldigt motsägelsefullt. Artikel 4 refererar till den den dollar-denominerade OPEC-korgen och den nuvarande yuan-denominerade venezuelanska råoljan. Dessa oljepriser divergerar även om de skulle kvoteras i dollar.

Vilken kurs kan en investerare förvänta sig att få på sina Bolivares på den nationella börsen? Om det är den officiella valutakursen mellan 10 och 1 dollar är någon indikation så är det inget bra. Marknadspriset ligger snarare på 100 000 bolivarer mot dollarn. Den officiella kursen har sedan dess devalverats, men ligger inte i linje med marknadspriset.

 

Venezolanska papperspengar

Kort sagt, petros är “uppbackade av olja”, vilket innebär att du kan byta ut dem för venezolanska papperspengar, till venezolanska regeringens absurda officiella växelkurs. Det betyder att det enda Du kan få är venezolanska papperspengar vilka är så värdelösa att tjuvar inte kommer att vilja ha dem. Petros är alltså uppbackade av inget alls.

Den 31 januari 2018släppte den venezuelanska regeringen en vitbok som gjorde det klart att petron inte har något att göra med olja. Det nämns ingenstans att regeringen kommer att utbyta petros för någonting. Istället kommer myndigheterna att acceptera det för skattebetalningar, vilket man skulle kunna förvänta sig av en statsfinansierad valuta. Formeln för bestämning av petros officiella växelkurs mot bolivars är följande:

Det finns en hänvisning till oljepriset och en hänvisning till den kurs som erbjuds av officiella marknaderna, vilken skiljer sig från växelkurs som skattemyndigheterna accepterar). Dessa är förmodligen en avledare: båda värdena multipliceras slutligen med en faktor baserad på “diskonteringsränta” Dv, det vill säga “den aktuella kursen vid vilken staten säljer Petro”. Regeringen med andra ord kommer att acceptera petro i takt med att den vill acceptera petro.

Även om denna “statliga upbackning” ger något verkligt värde på petro, är det bara relevant för venezuelanska skattebetalare. Under alla omständigheter är det troligtvis meningslöst att dissekera regeringens förvirrande utgåvor. Dessa belopp beräknar att staten kommer att betala sina skulder, vilket bevisen strider mot: Venezuela är redan i default för sina statsobligationer.

 

Petro är antagligen inte ens en kryptovaluta

Så, vi ser alltså att Petron inte är riktigt uppbackad av olja, men är det då ens en kryptovaluta? Låt oss gå tillbaka till Jaramillo. Han säger ”det mest fantastiska med kryptovalutor är att överföringskostnader och provisioner tenderar att vara noll. Kryptovalutor är ett sätt att demokratisera de finansiella flödena, utan hänsyn till investerarnas land eller sociala skikt. Detta är möjligt genom blockchain-teknik, vilka digitala tillgångar utnyttja, där decentralisering av information tillåter en marknad utan förmedling eller manipulation av tredje part.”

Ignorera det faktum att transaktionsavgifterna för bitcoin i genomsnitt låg över 30 USD när Jaramillo gjorde sitt påstående om nollkostnader. Hänvisningen till “decentralisering” är mycket mer vilseledande. För att lösa in en “oljebackad” petro måste du sälja den till en regeringskurs för en statsskattesats, ett intressant tillvägagångssätt för “en marknad utan förmedling”. (Dekretet klargör att investerare kan använda oberoende börser, där marknadsräntorna skulle råda.)

Därefter finns regeringens referenser till mining. Medan detaljer om de tekniska specifikationerna för petron i grunden är obefintliga, är det svårt att föreställa sig varför valutan skulle behöva göras. Hos bitcoin, ethereum och andra decentraliserade kryptokurser är mining den artificiellt svåra beräkningen som noder på nätverket måste utföra för att lägga till ett nytt block till kedjan. Beräkningarna i sig gör ingenting: Poängen är att göra attacker mot nätverket för dyra för at det skall vara värt det. Mining hindrar någon enskild part från att kunna styra nätverket.

Så om regeringen kontrollerar alla noder, fyller mining ingen funktion. De som arbetar med mining av Petros registreras av regeringen. Maduro gav nyligen ett löfte om att upprätta gruvbrytningsenheter för kryptovalutor i varje delstat och kommun i Venezuela, vilket skulle göra nätverket centraliserat. Ett centraliserat nätverk kan bara använda en databas, vilket är mycket mindre resursintensivt. Venezuelas gruvbrytningsenheter kommer troligen inte att leda till mycket mer än slöseri.

Ju mer vi ser om Petron, från dess officiella växelkurser till dess officiella gruvverksamhet, ju mer övertygade blir vi om att det hela kan sammanfattas ”fiat”. Petro är inte en kryptovaluta. Fast läser vi den så kallade vitboken igen så ser vi att det faktiskt är en kryptovaluta. Vitboken skrapar alla referenser till gruvdrift och säger att petron kommer att vara en eterumbaserad ERC20-token. Med andra ord kan petro vara legitimt decentraliserad, eftersom regeringen inte kan kontrollera och manipulera transaktioner som den kunde med centraliserad gruvdrift – men vad betyder det?

 

Nu är det bara en annan ICO. Det har varit tusentals av dem, de flesta av dem värdelösa. Precis som med alla andra skumma ICOs kommer en stor bit av dessa reserveras för insiders: 38,4% kommer att distribueras genom en “privat pre-sale”. Petro har utvecklats till en förhärligad GoFundMe.

Notera att Venezuela inte kommer att acceptera sin andra valuta, den allt mer värdelösa bolivaren, för köp av Petron. Om ett företag var som helst i världen hade tagit in pengar baserat på sådana ihåliga antaganden hade reglerande myndigheter som Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten redan gjort en razzia hos dem.

Notera även de motsägelsefulla uttalandena om en störande (disruptive) möjlighet. Venezuela kommer faktiskt att sponsra stora gruvbrytningsenheter, och dessa kommer att bryta etherum. Det vill säga en stor statskontrollerad gruvbrytningsenhet kommer att skapas, vilket utgör ett hot mot säkerheten för hela nätverket.

 

Fast nu är det inte Ethereum som gäller längre

Enligt en “köparhandbok” som släpptes i samband med petroförhandlingen den 20 februari, kommer myntet att baseras på NEM blockchain, inte ethereum. Ingen förklaring ges till denna ändring.

 

Det är en fråga om styrning

Det första blocket som bitcoins skapare någonsin bröt den 3 januari 2009 innehöll ett meddelande, en rubrik från morgonens London Times om en planerad bankräddningsaktion. Texten har tolkats som mer än en tidstämpel: Detta var nackdelen med finanskrisen, och Satoshi skickade troligen en känga mot perfekta finansiella institutioner, dåligt styre och allestädeshändig cronyism. Bitcoin, ett system utan mellanhänder, skulle vara immunt från dessa problem – eller åtminstone något bättre att hantera dem.

Dålig styrning har faktiskt kommit att drabba även Bitcoin, men tanken på att Maduro, en diktator som har fängslat politiska motståndare, omskrivit konstitutionen och neutraliserat lagstiftaren – skulle försöka samla bitcoin är djupt ironiskt. Poängen plocka bort korrupta institutioner ur ekvationen, inte att rädda dem.

 
ads

Tips