april 25, 2018
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • instagram
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Sydney
 • Delhi
 • Bangkok

Vikten av investerarträffar

I samband med noteringar och emissioner brukar bolagen ta fram rejäla informationsdokument som ska fungera som investeringsunderlag. Men som beslutsunderlag slår inget investerarträffarna.

Förra torsdagen anordnade Sedermera Fondkommission ett mycket lyckat och välbesökt event i Lund, Sedermeradagen. Ett fullspäckat program från morgon till kväll med företagspresentationer som avslutades med en middag. Ett ypperligt tillfälle att lyssna på både noterade bolag och bolag på väg till notering och prata med bolagscheferna i pauserna och under middagen.

Tonvikten låg på mindre bolag inom läkemedelssektorn. Det är just dessa bolag som har kanske mest att tjäna på investerarträffar då de oftare behöver kapital än andra och vars produkter ofta är svårare att förstå. Eller kanske inte produkterna och affärsidén i sig lika mycket som oddsen för framgång.

Jag har alltid varit vän av investerarträffar. Det är endast i undantagsfall som jag har tecknat aktier utifrån memorandum och prospekt. Den typen av affärer bygger mycket på magkänslan eftersom bolagen i regel inte har börjat tjäna pengar. Om affärsidén håller eller inte är ofta svårt att fastställa på förhand och mycket avgörs av ledningens entusiasm och säljförmåga. Därför är presentationer av extra stor hjälp i de mindre bolagen där samma person som säljer aktien också säljer produkten.

De flesta av bolagen som presenterades kände jag till sedan tidigare men bilden blev i vissa fall klarare. Ett bolag överraskade mig dock och påminde mig ännu en gång om vikten av fotarbete.

När BIMobject var på väg att noteras på First North, presenterade bolaget ett prospekt. Jag tyckte att det var ett intressant bolag men jag hakade upp mig på värderingen. Lite grand en arbetsskada efter de senaste åren då man vant sig vid billiga småbolag. Därför blev jag extra förvånad när aktiekursen bara några dagar efter noteringen mer än fyrdubblades jämfört med teckningskursen. Efter att jag sett bolagspresentationen i torsdags, förstod jag vad jag hade missat. En lovande affärsidé med en energisk och säljande VD. Och användarsiffror som pekar rakt uppåt. I efterhand ett självklart teckningscase, bara jag hade tagit mig tid att se en företagspresentation under teckningsperioden…

Det var glädjande att se så många av Aktiebladets läsare på plats i Lund. Jag hoppas att ni, precis som jag, lämnade Medicon Village med nya affärsuppslag och positiva intryck. Samt att vi ses på fler investerarträffar i jakten på börsvinnare. 

 

ads
Föregående «
Nästa »

 
 
 
 
 
 
 
 

ads