augusti 8, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Vilken Boozt – spår högre lönsamhet 2019

 • 2019-02-21 09:28
 • Redaktionen

“Vi är mer redo än någonsin”, skriver vd Hermann Haraldsson i bokslutet.

Boozt redovisar, i linje med tidigare siffror, ökad omsättning och högre resultat i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Under 2019 spås omsättningstillväxten bli högre än 27 procent, medan den justerade rörelsemarginalen bedöms förbättras från 2018.

För helåret 2018 var nettoomsättningstillväxten 38 procent, eller 33 procent i konstanta valutor, vilket var i linje med prognosen på mer än 36 procent. Den justerade rörelsemarginalen minskade med 0,1 procentenheter till 2,3 procent, vilket översteg den tidigare prognosen på 1,5-2,0 procent.

Bolaget släppte redan i slutet av januari siffrorna för omsättning, rörelseresultat och justerat rörelseresultat.

# Omsättningen uppgick till 892,5 miljoner kronor (644,2) i fjärde kvartalet.

# Rörelseresultatet blev 69,1 miljoner kronor (51,1). Rörelsemarginalen var 7,7 procent (7,9).

# Rörelseresultatet exklusive extraordinära poster utföll på 57,4 miljoner kronor (52,3), med en rörelsemarginal poster på 6,4 procent (8,1).

# Resultatet efter skatt blev 52,3 miljoner kronor (86,0).

# Boozt föreslår ingen utdelning (0).

 
ads

Tips