september 23, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Vinsten slår förväntningarna – SEB:s vinst på 5,9 miljarder kronor

 • april 30, 2019
 • Redaktionen
Storbanken SEB redovisar en vinst på 5,9 miljarder kronor i första kvartalet. Det är något bättre än vad analytikerna tippat på förhand.

Även omsättningen kommer in strax över analytikernas förväntningar.

Räntenettot kommer in strax under förväntningarna.

”Kundernas aktivitetsnivåer var fortsatt gynnsamma under det första kvartalet trots den säsongsmässiga inbromsningen”, skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Första kvartalet 2019

Omsättning: 11,9 mdr kronor Väntat (Infront Data): 11,5 mdr kronor 2018: 10,8 mdr kronor

Rörelseresultat: 5,9 mdr kronor Väntat (Infront Data): 5,5 mdr kronor 2018: 5,3 mdr kronor

Räntenetto: 5,3 mdr kronor Väntat (Infront Data): 5,4 mdr kronor 2018: 5,0 mdr kronor

 
ads

Tips