december 8, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Vinstlyft för Beijer Electronics – kursen lyfter över 10%

 • oktober 28, 2019
 • Redaktionen

Beijer Electronics rapporterar ett rörelseresultat om 29,9 miljoner kronor i det tredje kvartalet, vilket kan jämföras med 17,7 miljoner kronor i motsvarande kvartal i fjol. Även orderingången slår fjolårets siffra.

Beijer Electronics, verksamt inom automation, rapporterade idag sina siffror för det tredje kvartalet. Periodens omsättning uppgick till 391 miljoner kronor att jämföra med de 338 Mkr bolaget omsatte i jämförelsekvartalet.

”Efter det något svagare resultatet i kvartal två känns det bra att kunna leverera ett starkt tredje kvartal”, skriver vd:n Per Samuelsson i rapporten.

Resultatet efter skatt skrevs till 18,8 Mkr, vilket kan jämföras med 11,0 Mkr i tredje kvartalet i fjol. Orderingången i kvartalet uppgick till 405 Mkr, vilket också är högre än de 372 Mkr bolaget redovisade i fjol.

Orderboken för samtliga affärsenheter är starkare än vid motsvarande tidpunkt förra året även om bolaget märker en viss försiktighet i vissa segment.

”Vi ser en viss avmattning hos våra kunder i Storbritannien till följd av pågående brexit-diskussioner. Vidare så är automationskunderna i Tyskland försiktigare medan vi i övrigt inte ser någon påtaglig avmattning i efterfrågan till följd av en konjunkturnedgång”, skriver Per Samuelsson.

Bolaget bedömer fortsatt att man ska kunna öka såväl omsättning som resultat under helåret 2019 jämfört med utfallet 2018.

Källa: Dagens Industri

 
ads

Tips