december 5, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Vinstras- Kappahl kan tvingas att stänga flera butiker

 • juni 26, 2019
 • Redaktionen

Klädkedjan Kappahl redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
Bolaget rapporterar även minskad vinst.

“Försäljningsmässigt har det tredje kvartalet varit en besvikelse, bortsett från Polen som fortsatt utvecklas mycket bra. Kappahl har haft ett för svagt erbjudande på de nordiska marknaderna då vårt damerbjudande inte varit tillräckligt attraktivt. Vi har helt enkelt inte varit tillräckligt relevanta för vår viktiga damkund”, skriver vd:n Elisabeth Peregi i rapporten.

Omsättningen uppgick till 1200 miljoner kronor, att jämföra med 1242 motsvarande period förra året.

Rörelseresultatet blev 6 miljoner kronor (121). Rörelsemarginalen var 0,5 procent (9,7).

Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader på 43 miljoner kronor för det program som påbörjats för att förstärka resultatet.

Stänger butiker

Kappahl har tidigare meddelat att 20 butiker ska stängas. Målet är att sparpaketet ska minska kostnaderna med 100 miljoner kronor.

“En smärtsam men nödvändig process”, konstaterar Elisabeth Peregi i rapporten.

Elisabeth Peregi öppnar nu även för ytterligare sparåtgärder.

“Vi ser att resultatförstärkningsprogrammet kommer att bli mer omfattande än de 100 miljonerna som tidigare beslutats. Vilka åtgärder som tillkommer ska vi arbeta fram inom kort. Det vi säkert vet är att ett fortsatt stort fokus kommer att läggas på att anpassa våra butikshyror och butiksytor till dagens besöksnivåer”, skriver hon.

FLER HÅRDA SIFFROR FRÅN RAPPORTEN:

# Rörelseresultatet justerat för engångskostnader blir för kvartalet 49 (121) och ackumulerat 103 (216) miljoner kronor.

# Resultatet före skatt var 2 miljoner kronor (121).

# Resultatet efter skatt blev 6 miljoner kronor (94).

# Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (1,22).

# Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 183 miljoner kronor (292).

 
ads

Tips