maj 29, 2020
 • facebook
 • twitter
 • Väntar på att kurserna hämtas..
ISSN 2003-5926
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

Volvo Cars lyfter statliga miljarder i lån och garantier

 • 2020-05-23 10:39
 • REFH

Volvo Cars, som ägs av kinesiska Geely, tar del av lån och lånegarantier för mångmiljardbelopp från svenska staten på grund av coronakrisen.

Stefan Elfström

”Det ger oss flexibilitet i vår likviditet med tanke på osäkerheten på marknaden”, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

Volvo Cars får garantier från Exportkreditnämnden (EKN) på 75 procent av en kreditfacilitet på 10,7 miljarder kronor hos de nordiska bankerna DNB, Nordea, SEB och Swedbank. Dessutom lånar Volvo Cars 4 miljarder kronor från statliga Svensk Exportkredit, som också garanteras av EKN.

”Lånet på 4 miljarder kronor ersätter andra krediter som löper ut under året. Kreditfaciliteten är ett lånelöfte från bankerna som varit lättare att få tack vare garantin från staten, men vi planerar i dag inte att lyfta den utan den är ett sätt att ha flexibilitet om och när vi skulle behöva”, säger Stefan Elfström.

Coronapandemin har slagit hårt mot bilindustrin både genom störningar i leveranskedjorna och genom minskad efterfrågan. I april rasade Volvo Cars globala försäljning med 44 procent. Biltillverkaren höll sina fabriker i Sverige och Belgien stängda i tre veckor och nu kör de med reducerad takt. I Kina rullar produktionen normalt. Fabriken i USA kunde bara vara igång i några dagar innan den stoppades igen på grund av brist på komponenter. Den har nu stått stilla i nästan två månader.

Precis som under finanskrisen 2008 har Exportkreditnämnden fått utökade möjligheter att hjälpa även storbolag att hantera effekterna av coronapandemin. Fram till mitten av april hade ett 30-tal företag sökt garantier till ett värde av totalt 135 miljarder kronor.

”Det ger bolagen en livlina, en extra trygghet och stimulerar bankerna att låna ut. Vi går inte in på enskilda bolag, men Volvo Cars belopp är inte det största”, säger Beatrice Arnesson, kommunikationschef på EKN.

Under finanskrisen ställde EKN ut garantier till 26 storföretag på totalt 96 miljarder kronor. Alla lån betalades tillbaka, enligt myndigheten.

 
ads

Tips