juli 19, 2019
 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • Väntar på att kurserna hämtas..
 • New York
 • London
 • Moscow
 • Tokyo
 • Stockholm
 • Delhi
 • Hong Kong
 • Frankfurt

VOLVO RACE FORTSÄTTER, REKORDÅR!

 • februari 07, 2019
 • Redaktionen

Rörelsevinsten blev 14,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 procent mer än året innan.

Lönsamheten gick dock ner och rörelsemarginalen landade på 5,6 procent, ner från 6,7 procent 2017.

Fjärde kvartalets omsättning ökade med 20 procent till 73 miljarder rörelsevinsten ökade med 25 procent till 4,5 miljarder. Rörelsemarginalen under årets sista kvartal steg till 6,2 procent jämfört med 5,2 procent samma period 2017.

Försäljningenslog rekord för femte året i rad. Volvo sålde 642 253 bilar, en ökning med 12,4 procent.

”Det här resultatet är i linje med våra förväntningar, men det lever inte helt upp till våra långsiktiga ambitioner. Både omsättning och försäljning hade en hälsosam tillväxt, men lönsamheten påverkades av externa faktorer som handelstullar och en ökad prispress på flera marknader,”meddelar vd Håkan Samuelsson.

”Vi förväntar oss att 2019 blir ännu ett år med ökade volymer, i linje med våra långsiktiga ambitioner,” fortsätter Håkan Samuelsson. ”Men vi måste vara realistiska och acceptera att lönsamheten kommer att fortsätta vara under press.”

Aktiebladet kan inte annat än gratulera!

 

 

 

VOLVO CARS I SIFFROR (Mkr)

Omsättning: 252 653 (208 646)
Rörelseresultat: 14 185 (14 061)
Resultat före skatt: 12 917 (13 147)
Rörelsemarginal: 5,6 procent (6,7 procent)
Kassaflöde: 4 705 (- 3 800)
Forsknings- och utvecklingskostnader: 12 098 (10 187)
Försäljning antal bilar: 642 253 (571 577)
Antal anställda: 43 000 personer (39 500) samt 4 500 konsulter (4 000)
 
ads

Tips